Frågor om covid - Offentlig sektor

Akavias förhandlare Joakim Rydvall pratar om att det extrema läget som råder kräver en annan flexibilitet än normalt. Han förklarar också vad krislägesavtal innebär.

För dig som är anställd inom offentlig sektor

Vart vänder jag mig?

Krislägesavtal för den kommunala sektorn?