Avslut av din anställning genom överenskommelse

Det finns många omständigheter, regelsystem att ta hänsyn till innan en överenskommelse träffas.

Vad ska jag tänka på om en överenskommelse om avslut skulle aktualiseras?

Vad du kan uppnå när det gäller en överenskommelse om avslut beror helt och hållet på förhandlingsläget. Det materiella innehållet kan påverkas av vem som tar initiativ till överenskommelsen, men också beroende på skälen till detta initiativ. Överenskommelsen är självklart beroende av att parterna kan enas om villkoren. Förhandlingarna innebär ett givande och tagande. Parterna diskuterar som regel flera olika alternativ till lösningar innan förhandlingarna leder till en överenskommelse om avslut.

Det finns många omständigheter, regelsystem att ta hänsyn till innan en överenskommelse träffas. Regleringarna i överenskommelsen är på olika sätt viktiga för att undvika rättsförluster.

Akavia rekommenderar att överenskommelser av detta slag, av bevisskäl, alltid är skriftliga.

Ta hjälp av Akavias medlemsrådgivning och förhandlare för ytterligare information om vad som gäller just i ditt fall. Akavia är behjälplig med förhandlingshjälp eller det stöd som du alternativt tycker är tillräckligt.

Kontakta rådgivningen