Din lön ska spegla din erfarenhet, kompetens och resultatet av ditt arbete. Genom att använda vår lönestatistik är du väl förberedd inför ditt lönesamtal eller om du söker nytt jobb. Din lön ska vara rätt, oavsett var du befinner dig på den akademiska vägen.

Medianlön och profession

Här kan du se medianlönerna för Akavias medlemsgrupper. Median innebär den mittersta lönen, alltså att 50 procent har en lägre lön och 50 procent har en högre lön. Anledningen att vi valt medianlön istället för medellön beror på att den ger en bättre bild av vad de flesta tjänar. 

 

Lön för din profession

Ekonom  Jurist   Samhällsvetare  IT-akademiker   Personalvetare Kommunikatör  

 

Chef  

 

Intressant om lön

 

Vad är rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till vår lönestatistik där du själv kan söka fram din marknadslön eller få personlig rådgivning.

Bli medlem  

 

 

 

Vad anser Akavia?

PRESTATIONER SKA BELÖNAS
Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.


LÖNESAMTAL I FOKUS

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.


HÅLLBART ARBETSLIV
Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.