Var med och utveckla din profession

Akavia vill delta i utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor. Det gör vi genom våra sju professionsföreningar där medlemmar har möjlighet att bidra med inspiration, input och kompetens.

Akavias sju professionsföreningar utgår från våra sex medlemsgrupper

 • Ekonomer
 • Jurister
 • Samhällsvetare
 • IT-akademiker
 • Personalvetare
 • Kommunikatörer
 • Chefer

Vi söker dig som kan tänka sig att jobba aktivt

Alla medlemmar tillhör med automatik en professionsförening, men nu söker vi dig som kan tänka dig att jobba aktivt med exempelvis professionsutveckling, karriärstöd och opinionsbildning.

Styret agerar bollplank

Styret agerar bollplank till Akavias förbundsstyrelse och presenterar förslag och underlag till aktiviteter, debattartiklar och undersökningar som är intressanta för professionen.

Har du tankar och idéer om hur ditt yrke kan utvecklas?

Vi söker alltså dig som har tankar och idéer om hur ditt yrke kan utvecklas och fortsätta vara ett attraktivt yrkesval för akademiker. Du ska också ha möjlighet att avsätta viss tid för möten.

Akavia erbjuder i gengäld ett stimulerande arbete och ett forum där du kan få gehör för dina idéer och möta kollegor som liksom du brinner för sitt yrke.

Det handlar om ett ideellt arbete men Akavia står självklart föreventuell förlorad arbetsinkomst och kostnader som uppstår i samband med resor.

Styret ska bestå av 3-7 medlemmar, som utses av Akavias förbundsstyrelse.

Anmäl ditt intresse senast den 28 februari 2020

Välkommen med din intresseanmälan till per-olof.persson@akavia.se senast den 28 februari 2020.
Bifoga ditt cv eller länk till din LinkedIn profil. Ange vilken professionsförening du är intresserad av.

Besvara också gärna följande frågor i din intresseanmälan:

 • Namn
 • Arbetsplats
 • Yrkestitel
 • Hur länge har du varit verksam som ekonom/jurist/samhällsvetare/personalvetare/IT-akademiker/kommunikatör/chef?
 • Inom vilka områden har du verkat?
 • Är du eller har du varit engagerad i Jusek eller Civilekonomerna tidigare?
 • Är det några frågor du särskilt brinner för?
 • Vad kan just du bidra med?
 • Övrigt

 

Anmäl ditt intresse     

Mer information om våra professionsföreningar    

Så styrs akavia