Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Las-förhandlingarna strandade - vad händer nu?

PTK, LO och Svenskt Näringsliv nådde inte fram till en uppgörelse om förändringar av arbetsrätten. Vad händer nu och finns det fortfarande möjlighet för parterna att komma överens?

"nära en överenskommelse"

Parterna lyckades inte enas innan deadline gick ut den sista september men trots det menar Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia att samtalen var konstruktiva.

– Vi kom nära en överenskommelse. Jag hoppas nu att vi kan hitta nya vägar för att komma i mål, säger Mikael Andersson.

I augusti startade förhandlingarna kring LAS, Lagen om anställningsavtal, mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bakgrunden är den så kallade januariöverenskommelsen, som ingicks 2019 mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna, där man ville se nya turordningsregler vid uppsägningar.

Nu är frågan vad som blir nästa steg. Samtidigt som samtalen mellan parterna pågått har utredningen om en moderniserad arbetsrätt varit ute på remiss. Om parterna inte lyckas enas blir utredningens förslag ny lagstiftning.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, tror att det fortfarande finns möjligheter för parterna att hitta en gemensam överenskommelse.

– Socialdemokraterna har flaggat för att man gärna vill se parterna återvända till förhandlingsbordet. Samtidigt har L och C varit tydliga med att man inte tänker ge parterna oändligt med mer tid. Det är ett knepigt läge men om parterna vill finns det fortfarande möjligheter att fortsätta samtalen, säger Patrik Nilsson.

Samtidigt inleds nu årets avtalsrörelse och en del av de frågor som varit aktuella i las-förhandlingarna kan komma att lyftas in i avtalsrörelsen. Akavia har deltagit i förhandlingarna genom förhandlingsorganisationen PTK. Förbundet arbetat just nu intensivt med det egna remissvaret på utredningen.

– Eftersom parterna inte kom hela vägen i mål blir remissinstansernas synpunkter på utredningen ännu viktigare. Här har vi som förbund en chans att tycka till om vad som är viktigt för våra medlemmar. Akavia vill se en fortsatt stark anställningstrygghet men ser också behovet av en mer flexibel arbetsmarknad, den balansgången klarar parterna bäst, säger Patrik Nilsson.

 

 

Fakta om LAS

Den nuvarande Lagen om anställningsskydd antogs 1982.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar villkoren för anställningar och uppsägningar.

Enligt januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

Utredningen kring Las har därefter kommit fram till följande förslag som föreslås att införas den 1 januari 2022:

  • Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.
  • För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.
  • Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.
  • Kompetensutveckling ska erbjudas alla som varit anställda i sammanlagt minst sex månader "i skälig utsträckning". Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndsskyldiga.
  • Möjligheten att få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat tas bort i företag med max 15 anställda. I stället är skadeståndet vid en felaktig uppsägning minst åtta månadslöner. 
  • Bara efter domstolsbeslut ska en person som sägs upp av större arbetsgivare kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.
  • Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som haft en allmän visstidsanställning i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Fakta om PTK

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör PTK bland annat genom att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.
 

Senaste
Pressmeddelanden

Nio fackförbund kräver samordning för att stoppa gängvåld

Akavias ordförande Lee Wermelin har tillsammans med åtta andra ordföranden från fackförbund skrivit en debattartikel som publicerats på Aftonbladet.se

Läs mer

Akavia beklagar LO:s besked om LAS-förhandlingarna

Efter återupptagen LAS-förhandling blev det sent på fredagens eftermiddag klart att det inte blev någon överenskommelse. Detta efter att LO:s styrelse avvisat förslaget. Såväl PTK, där Akavia ingår, som Svensk Näringsliv var överens om det liggande förslaget.

Läs mer

Cheferna ska hedras i en svår tid

Alla chefers dag är i dag, i en tid då covid-19 på ett dramatiskt sätt förändrat kraven på cheferna. Att leda på distans är bara ett exempel. – Distansarbete är en utmaning, och därför är det också viktigt att uppmärksamma det arbete som cheferna gör, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Läs mer

Otydligt nytt lagförslag om visselblåsning – har flera brister

En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

Läs mer

Ny undersökning: Var tionde kvinna under trettio utsätts för sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är fortfarande en verklighet på många arbetsplatser, trots att det har gått tre år sedan uppropet #metoo. Fackförbundet Akavia genomförde nyligen en undersökning som visar att 11 procent av alla medlemmarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.

Läs mer

Akavia gratulerar årets ekonomipristagare

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 går till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson. – Som ledande fackförbund för akademiker, däribland 45 000 ekonomer, gratulerar Akavia pristagarna, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.

Läs mer

Balansen mellan arbetsliv och fritid är viktigast

Balansen mellan arbetsliv och fritid hamnar högst upp i den medlemsundersökning som gjorts bland gruppen it-akademiker. Det är framförallt kvinnor, medlemmar under 40 år samt chefer med personalansvar som anser att Akavia bör lägga frågan högst på agendan.

Läs mer

Svårt för nyutexaminerade att få jobb

En akademisk utbildning är en bra grund. Men även nyutexaminerade akademiker märker av svårigheterna på arbetsmarknaden till följd av Covid-19. – Många av våra medlemmar har sökt över 100 jobb – utan resultat. Och det är yrken som brukar vara eftertraktade, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia.

Läs mer

Las-förhandlingarna strandade - vad händer nu?

PTK, LO och Svenskt Näringsliv nådde inte fram till en uppgörelse om förändringar av arbetsrätten. Vad händer nu och finns det fortfarande möjlighet för parterna att komma överens?

Läs mer

Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare

Domstolsverkets förslag om att ändra notarieantagningen riskerar att skapa negativa effekter och leda till färre domare och åklagare. Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

Läs mer

Akavias expert kommenterar våld och hot mot myndighetsanställda

Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia medverkade under torsdagsmorgonen i SVT:s Morgonstudio för att prata om en färsk medlemsundersökning.

Läs mer

Ingen helhetssyn på rättsväsendet i höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag till fortsatta satsningar på polis och kriminalvård. Migrationsdomstolarna får ett välkommet tillskott men i övrigt saknas nödvändiga satsningar på Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Det behövs ytterligare satsningar på kompetens- utveckling och omställning

Vi ska jobba Sverige ur krisen. Det är undertiteln på dagens budget från regeringen, i samarbete med januaripartierna. Utrymmet i budgeten är historiskt stort. 105 miljarder i 2021 års budgetutrymme läggs till vårens redan höga satsningar för att stävja pandemins effekter på ekonomi och jobben.

Läs mer

Dags för rätt(s) satsningar i höstbudgeten

Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar är avgörande instanser för att komma till rätta med brottsbekämpningen. Men det är tydligt att regeringen inte har förstått åklagarnas och domarnas betydelse för brottsuppklarning. I årets höstbudget kräver Akavia långsiktiga och genomtänkta satsningar på hela rättsväsendet.

Läs mer