Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare

Domstolsverkets förslag om att ändra notarieantagningen riskerar att skapa negativa effekter och leda till färre domare och åklagare. Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

"riskerar att skapa negativa effekter"

Ett första steg för en jurist att bli åklagare eller domare sker genom att juristen tjänstgör som notarie under två år på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. I dag finns också möjligheten att tillgodoräkna sig tidigare arbetslivserfarenhet. Men den möjligheten vill nu regeringen ta bort.

Det är extra kritiskt ett läge där både Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar behöver rekrytera fler medarbetare för att svara upp mot de stora satsningar som görs på Polismyndigheten.

– Med tanke på hur stort tryck det är och att det finns behov av notarier känns det som helt fel väg att gå. När arbetslivserfarenhet inte tillgodoräknas kan de som redan har relevant erfarenhet behöva tjänstgöra i två år i stället för att snabbare ge plats åt andra, säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

Försämrad genomströmning av notarier riskerar att skapa negativa effekter på den framtida kompetensförsörjningen inom rättsväsendet menar Akavia och Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker.

– Domstolsverkets argument för att tjänstgöringen ska vara två år är att tiden behövs för att utföra utbildningsmoment och för att göra en bedömning av notariens arbetsinsatser. Vi anser att notarierna behöver avlastas genom att man anställer fler handläggare, beredningsjurister och föredragande. Det skulle frigöra tid för notarierna att ägna sig åt utbildningsmomenten och underlaget för bedömning skulle bli bredare, säger Jenny Crawford, ansvarig för notariefrågor vid Saco-S. 

Akavia och Saco-S Domstol har också synpunkter på Domstolsverket förslag om att avskaffa så kallade paketanställningar, som innebär tjänstgöring dels vid förvaltningsmyndighet, dels vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

– Att ta bort paketanställningarna skulle få negativa verkningar i många myndigheter. Paketanställningarna är inte bara viktiga för den framtida domarförsörjningen utan har även varit betydande för andra myndigheters kompetensförsörjning, säger Elisabeth Åberg, ordförande Saco-S Domstol.

Fakta

Antagningsreglerna

Antagningsreglerna är tänkta att träda i kraft vid första antagningsomgången 2021 med tillträde på domstol mars/april 2021. (Källa: Domstolsverket)

Akavia

Akavia är fackförbundet för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är Akavia det näst största förbundet inom Saco.

Saco-S

Saco-S är en förhandlingsorganisation, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Saco-S är en sammanslutning av 19 Saco-förbund och företräder 90 000 akademiker.

Senaste
Pressmeddelanden

Nio fackförbund kräver samordning för att stoppa gängvåld

Akavias ordförande Lee Wermelin har tillsammans med åtta andra ordföranden från fackförbund skrivit en debattartikel som publicerats på Aftonbladet.se

Läs mer

Akavia beklagar LO:s besked om LAS-förhandlingarna

Efter återupptagen LAS-förhandling blev det sent på fredagens eftermiddag klart att det inte blev någon överenskommelse. Detta efter att LO:s styrelse avvisat förslaget. Såväl PTK, där Akavia ingår, som Svensk Näringsliv var överens om det liggande förslaget.

Läs mer

Cheferna ska hedras i en svår tid

Alla chefers dag är i dag, i en tid då covid-19 på ett dramatiskt sätt förändrat kraven på cheferna. Att leda på distans är bara ett exempel. – Distansarbete är en utmaning, och därför är det också viktigt att uppmärksamma det arbete som cheferna gör, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Läs mer

Otydligt nytt lagförslag om visselblåsning – har flera brister

En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

Läs mer

Ny undersökning: Var tionde kvinna under trettio utsätts för sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är fortfarande en verklighet på många arbetsplatser, trots att det har gått tre år sedan uppropet #metoo. Fackförbundet Akavia genomförde nyligen en undersökning som visar att 11 procent av alla medlemmarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.

Läs mer

Akavia gratulerar årets ekonomipristagare

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 går till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson. – Som ledande fackförbund för akademiker, däribland 45 000 ekonomer, gratulerar Akavia pristagarna, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.

Läs mer

Balansen mellan arbetsliv och fritid är viktigast

Balansen mellan arbetsliv och fritid hamnar högst upp i den medlemsundersökning som gjorts bland gruppen it-akademiker. Det är framförallt kvinnor, medlemmar under 40 år samt chefer med personalansvar som anser att Akavia bör lägga frågan högst på agendan.

Läs mer

Svårt för nyutexaminerade att få jobb

En akademisk utbildning är en bra grund. Men även nyutexaminerade akademiker märker av svårigheterna på arbetsmarknaden till följd av Covid-19. – Många av våra medlemmar har sökt över 100 jobb – utan resultat. Och det är yrken som brukar vara eftertraktade, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia.

Läs mer

Las-förhandlingarna strandade - vad händer nu?

PTK, LO och Svenskt Näringsliv nådde inte fram till en uppgörelse om förändringar av arbetsrätten. Vad händer nu och finns det fortfarande möjlighet för parterna att komma överens?

Läs mer

Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare

Domstolsverkets förslag om att ändra notarieantagningen riskerar att skapa negativa effekter och leda till färre domare och åklagare. Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

Läs mer

Akavias expert kommenterar våld och hot mot myndighetsanställda

Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia medverkade under torsdagsmorgonen i SVT:s Morgonstudio för att prata om en färsk medlemsundersökning.

Läs mer

Ingen helhetssyn på rättsväsendet i höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag till fortsatta satsningar på polis och kriminalvård. Migrationsdomstolarna får ett välkommet tillskott men i övrigt saknas nödvändiga satsningar på Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Det behövs ytterligare satsningar på kompetens- utveckling och omställning

Vi ska jobba Sverige ur krisen. Det är undertiteln på dagens budget från regeringen, i samarbete med januaripartierna. Utrymmet i budgeten är historiskt stort. 105 miljarder i 2021 års budgetutrymme läggs till vårens redan höga satsningar för att stävja pandemins effekter på ekonomi och jobben.

Läs mer

Dags för rätt(s) satsningar i höstbudgeten

Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar är avgörande instanser för att komma till rätta med brottsbekämpningen. Men det är tydligt att regeringen inte har förstått åklagarnas och domarnas betydelse för brottsuppklarning. I årets höstbudget kräver Akavia långsiktiga och genomtänkta satsningar på hela rättsväsendet.

Läs mer