Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Otydligt nytt lagförslag om visselblåsning – har flera brister

En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

"Den nya lagen har brister, är otydlig och krånglig"

Sverige har sedan 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser – den så kallade visselblåsarlagen.

En ny lag är nu på gång, och under fredagen skickas Akavias synpunkter på remissen till regeringen.

– Vi är positiva till en ny lag som stärker skyddet för den som vill slå larm om missförhållanden. Men vi är samtidigt kritiska till att den nya lagen har brister, är krånglig och otydlig. Risken är att det kan leda till att lagens syfte går förlorat och att oegentligheter och missförhållanden inte upptäcks – eftersom visselblåsare inte vet när de har rätt att anmäla och vart de i så fall ska vända sig, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.

Lagförslaget har tydliga brister eftersom visselblåsaren inte får skydd om hen bryter sin tystnadsplikt för att ta råd av sin fackliga organisation rörande om man ska våga rapportera ett missförhållande. Vad som också saknas i lagen är möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar och avskedanden om de skett som en följd av att en anställd visselblåst.

– Jag känner en stark oro för att lagens otydlighet ska avskräcka från att anmäla, att den inte ska få avsedd effekt. Lagen har vaga formuleringar som skapar frågetecken, nu måste till exempel visselblåsaren vända sig till rätt myndighet för att rapportera. Vad händer om man vänder sig till fel?

Hon menar att formuleringar som ”missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram”, eller ”rimliga skäl att tro att den information om missförhållanden som rapporteras är sann” skapar förvirring snarare än inger tydlighet kring vad som gäller.

– Våra förhandlare och rådgivare stöter på flera fall av visselblåsning per år. Det är viktigt att möjligheten finns att avslöja missförhållanden på en arbetsplats och beivra korruption och nepotism, säger Karin Lundin.

Fakta:

Den nya lagen föreslås börja gälla i december 2021 och innebär bland annat att:

  • Visselblåsare kan få skadestånd om arbetsgivaren hindrar arbetstagaren från att slå larm eller utsätter visselblåsaren för repressalier.
  • Arbetstagaren omfattas, i större utsträckning, av ansvarsfrihet om hen bryter mot sin tystnadsplikt genom att slå larm.
  • Kraven i det nuvarande visselblåsarskyddet sänks från ”allvarliga missförhållanden” till ”missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram”.
  • Arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning.
  • Den som hanterar ett ärende om visselblåsning får inte avslöja identiteten på den som rapporterar.
  • Inte bara arbetstagare utan även inhyrd personal, egenföretagare, volontärer, praktikanter, styrelseledamöter och aktieägare som är verksamma i bolaget omfattas av skyddet.

Senaste
Pressmeddelanden

Nio fackförbund kräver samordning för att stoppa gängvåld

Akavias ordförande Lee Wermelin har tillsammans med åtta andra ordföranden från fackförbund skrivit en debattartikel som publicerats på Aftonbladet.se

Läs mer

Akavia beklagar LO:s besked om LAS-förhandlingarna

Efter återupptagen LAS-förhandling blev det sent på fredagens eftermiddag klart att det inte blev någon överenskommelse. Detta efter att LO:s styrelse avvisat förslaget. Såväl PTK, där Akavia ingår, som Svensk Näringsliv var överens om det liggande förslaget.

Läs mer

Cheferna ska hedras i en svår tid

Alla chefers dag är i dag, i en tid då covid-19 på ett dramatiskt sätt förändrat kraven på cheferna. Att leda på distans är bara ett exempel. – Distansarbete är en utmaning, och därför är det också viktigt att uppmärksamma det arbete som cheferna gör, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Läs mer

Otydligt nytt lagförslag om visselblåsning – har flera brister

En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

Läs mer

Ny undersökning: Var tionde kvinna under trettio utsätts för sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är fortfarande en verklighet på många arbetsplatser, trots att det har gått tre år sedan uppropet #metoo. Fackförbundet Akavia genomförde nyligen en undersökning som visar att 11 procent av alla medlemmarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.

Läs mer

Akavia gratulerar årets ekonomipristagare

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 går till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson. – Som ledande fackförbund för akademiker, däribland 45 000 ekonomer, gratulerar Akavia pristagarna, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.

Läs mer

Balansen mellan arbetsliv och fritid är viktigast

Balansen mellan arbetsliv och fritid hamnar högst upp i den medlemsundersökning som gjorts bland gruppen it-akademiker. Det är framförallt kvinnor, medlemmar under 40 år samt chefer med personalansvar som anser att Akavia bör lägga frågan högst på agendan.

Läs mer

Svårt för nyutexaminerade att få jobb

En akademisk utbildning är en bra grund. Men även nyutexaminerade akademiker märker av svårigheterna på arbetsmarknaden till följd av Covid-19. – Många av våra medlemmar har sökt över 100 jobb – utan resultat. Och det är yrken som brukar vara eftertraktade, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia.

Läs mer

Las-förhandlingarna strandade - vad händer nu?

PTK, LO och Svenskt Näringsliv nådde inte fram till en uppgörelse om förändringar av arbetsrätten. Vad händer nu och finns det fortfarande möjlighet för parterna att komma överens?

Läs mer

Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare

Domstolsverkets förslag om att ändra notarieantagningen riskerar att skapa negativa effekter och leda till färre domare och åklagare. Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

Läs mer

Akavias expert kommenterar våld och hot mot myndighetsanställda

Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia medverkade under torsdagsmorgonen i SVT:s Morgonstudio för att prata om en färsk medlemsundersökning.

Läs mer

Ingen helhetssyn på rättsväsendet i höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag till fortsatta satsningar på polis och kriminalvård. Migrationsdomstolarna får ett välkommet tillskott men i övrigt saknas nödvändiga satsningar på Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Det behövs ytterligare satsningar på kompetens- utveckling och omställning

Vi ska jobba Sverige ur krisen. Det är undertiteln på dagens budget från regeringen, i samarbete med januaripartierna. Utrymmet i budgeten är historiskt stort. 105 miljarder i 2021 års budgetutrymme läggs till vårens redan höga satsningar för att stävja pandemins effekter på ekonomi och jobben.

Läs mer

Dags för rätt(s) satsningar i höstbudgeten

Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar är avgörande instanser för att komma till rätta med brottsbekämpningen. Men det är tydligt att regeringen inte har förstått åklagarnas och domarnas betydelse för brottsuppklarning. I årets höstbudget kräver Akavia långsiktiga och genomtänkta satsningar på hela rättsväsendet.

Läs mer