Bli medlem

Den 1 januari 2020 gick Civilekonomerna och Jusek samman och bildade förbundet Akavia. Som medlem i Akavia får du tillgång till all vår kunskap om löneförhandling, karriär, arbetsmiljö och trygghet i livet.

  • Personuppgifter (1/3)
  • Utbildning/arbete (2/3)
  • Bekräfta och skicka in (3/3)

Personuppgifter

Jag är... *

Utbildning

Har du 180 högskolepoäng* (100 poäng**) eller mer? *

* Om du inte uppfyller medlemskravet, 180 hp. Kontakta oss så ser vi om du kan uppfylla kriterierna om medlemskap på annat sätt. Kontakta Medlemsservice på 010-303 75 00

** Poängantalet inom parentes gäller om du har poäng enligt det gamla systemet före 2007

Avslutade studierna (år/månad) *

Arbete

Nuvarande sysselsättning *

Välj den medlemsgrupp som ligger närmast din utbildning och ditt yrke

Glöm ej att ansöka om utträde ur ditt nuvarande fackförbund

Hur kom du i kontakt med Akavia?

Utbildning

Inskriven (år/termin) *
Beräknar avsluta studierna (år/termin) *
Vad tillhör du för utbildningsgrupp? *
Hur kom du i kontakt med Akavia?

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Jag bor på annan adress
C/O
Adress
Postnummer
Ort
Mobilnummer
E-postadress

Utbildning

Akademisk utbildning
Avslutade studierna (år/månad)
Universitet
Skolans namn
Land
Inskriven (år/termin)
Beräknar avsluta studierna (år/termin)
Vad tillhör du för utbildningsgrupp?
Hur kom du i kontakt med Akavia?

Arbete

Företag / organisation
Arbetsplats
Företag / organisation
Organisationsnummer
Ort
Befattning
Är du chef?
Nuvarande sysselsättning

Om medlemskapet

Ange nuvarande fackförbund
Ange nuvarande fackförbund
Ej angivet
Är du medlem i a-kassa?
Medlemsgrupp i Akavia
Jag vill bli medlem i Akavia från och med...