Medlemskap - Yrkesverksam

Som medlem har du vårt fulla stöd genom hela ditt arbetsliv med bland annat:

  • Inkomstförsäkring
  • Rådgivning om lön, arbetsrätt och karriär
  • Lönestatistik

Du kan bli yrkesverksam medlem i Akavia om du har studerat något av följande på universitet eller högskola:

  • Ekonomi
  • Juridik
  • Samhällsvetenskap
  • IT
  • Personalvetenskap
  • Kommunikation

Dina studier behöver omfatta minst 180 högskolepoäng (120 hp om du tog examen 2007 eller tidigare). Har du inte en akademisk utbildning eller färre högskolepoäng – kontakta oss.