Medlemskap i Akavia

Du kan bli medlem om du studerar eller har studerat något av följande ämnen på universitet eller högskola:

  • Ekonomi
  • Juridik
  • Samhällsvetenskap
  • IT
  • Personalvetenskap
  • Kommunikation

Studierna behöver omfatta minst 180 högskolepoäng (120 hp vid examen 2007 eller tidigare).