Gå till Innehållet

Branscherna med de högsta och lägsta chefslönerna

Den som vill göra lönekarriär som chef bör välja telecom och finans. Sämst betalt har chefer inom försvaret och bemanning. Det framgår av fackförbundet Akavias senaste lönestatistik.

Chefslöner kan skilja sig stort beroende på bransch. Akavias senaste löneenkät bland sina chefsmedlemmar visar att medianlönen för chefer inom telecom är 33 200 kronor högre jämfört med chefer inom bemanning. Cheferna inom finans har 30 000 mer i lön jämfört med chefer inom försvaret.

- Lönerna är generellt höga inom vissa branscher vilket också speglas i chefslönerna, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Akavias chefsmedlemmar har enligt Mikael Andersson bra betalt men det ska också ställas mot det stora ansvar som ingår i rollen. 

- Våra chefsmedlemmar har ett stort ansvar för verksamhet och personal vilket också ska speglas i lönen.

Bäst betalda branscher (medianlöner chefer 2021)

Telecom        

87 200

Finans

84  500

Bank

83 700

Försäkring

82 300

Arbetsgivar-/Arbetstagarorganisation              

78  500

Sämst betalda branscher                                      

Utbildning

58 400

Svenska Kyrkan

58  000

Ideella sektorn

57 600

Försvar

54 500

Bemanning                                                             

54 000

Fakta om löneenkäten: Akavia, som är fackförbundet för akademiker, genomför varje år en undersökning bland medlemmarna för att samla in information kring lön. I löneenkäten för 2021 svarade 46 500 medlemmar. Antalet chefer som svarade uppgick till 11 144.a