Gå till Innehållet

Lönestatistik för dig som är it-akademiker

Medlem? Logga in och ta del av Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem för att ta del lönestatistiken.

Först och främst – vem är it-akademiker?

Det är du som tagit 180 högskolepoäng (120 p innan 2007) där huvudämnet är inom it – exempelvis datavetenskap, systemvetenskap, interaktionsdesign eller informationsteknologi. Vanliga titlar för en it-akademiker kan till exempel vara UX-designer, system- eller webbutvecklare, front-end-utvecklare, scrum master eller it-säkerhetsspecialist.

Fördjupande lönestatistik

Diagrammen nedan visar endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för it-akademiker i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen ser du lönenivåer utifrån flera faktorer, till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning. Med lönestatistiken kan du till exempel se vad andra programmerare, UX-designers eller systemutvecklare har i lön.

De högsta lönerna för it-akademiker

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är it-akademiker finns inom finans, bank, försäkring, media och industri.

Finans – lön för it-akademiker: 63 300 kronor

Den högst betalda branschen för it-akademiker är finansbranschen där medianlönen är 63 300 kronor. Här har 55 procent en kandidat och 37 procent en magister- eller masterexamen.

Det som särskiljer finans från de andra branscherna med topplöner för it-akademiker är att 69 procent jobbar i Stockholm och att 24 procent är chefer. Sett till professionen i stort är det stora andelar.

I den här gruppen är det 56 procent som har samma titel och arbetsgivare som förra året. 17 procent har bytt befattning och arbetsgivare, 11 procent har endast bytt roll och 6 procent har gått vidare till en annan arbetsgivare.

Bank – lön för it-akademiker: 60 000 kronor

Medianlönen för it-akademiker inom bank är 60 000 kronor och 80 procent jobbar i Storstockholm.

Inom bankbranschen är det 59 procent som har en kandidat och 34 procent har en magister- eller masterexamen. 58 procent av den här gruppen är specialister vilket är den högsta andelen om man jämför med de andra branscherna med högst lön för it-akademiker.

Inom bank är det endast 6 procent som bytt både arbetsgivare och befattning sedan förra året och 60 procent som har samma roll och arbetsplats. 11 procent har endast bytt arbetsgivare och 7 procent har bytt befattning men har samma arbetsgivare.

Försäkring – lön för it-akademiker: 59 000 kronor

Inom försäkringsbranschen är medianlönen för it-akademiker 59 000 kronor. Hela 88 procent jobbar i Storstockholm, vilket är den högsta andelen sett till de andra branscherna med högst löner.

I den här gruppen har 65 procent en kandidatexamen, 47 procent är specialister och 16 procent chefer. Sedan förra året är det 71 procent som har samma roll och jobbar kvar hos samma arbetsgivare. 9 procent av gruppen har både bytt arbetsgivare och roll, 5 procent har bytt arbetsgivare och 9 procent har bytt befattning men är kvar på samma arbetsplats.

Media – lön för it-akademiker: 59 000 kronor

Medianlön för it-akademiker inom mediabranschen är 59 000 kronor. I den här gruppen har 60 procent en kandidatexamen och 34 procent en magister- eller master. 42 procent har en specialistroll och 20 procent är enhetschefer.

Inom mediabranschen är det 60 procent av it-akademikerna som har samma jobb som förra året. 8 procent har bytt både arbetsgivare och roll, medan 16 procent endast har bytt befattning och 6 procent har endast bytt arbetsgivare men har en likvärdig roll.

Industri – lön för it-akademiker: 57 100 kronor

Inom industrin är medianlönen för it-akademiker 57 100 kronor och 26 procent är chefer, varav hälften är enhetschefer. Gällande examensnivå är det 61 procent som har en kandidat och 30 procent har en master- eller magister.

Bland it-akademiker inom industrin jobbar 27 procent i Göteborg, 22 procent i södra Sverige och 20 procent i Storstockholm – vilket är utmärkande sett till de andra branscherna med högst löner för it-akademiker.  

Sedan förra året jobbar 68 procent kvar hos samma arbetsgivare i samma roll medan 7 procent bytt jobb helt. 15 procent har bytt befattning men är kvar hos samma arbetsgivare och 4 procent gått vidare till en ny arbetsgivare men har en likvärdig roll.

Så mycket tjänar itakademiker i olika delar av Sverige

It-akademikers löner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

För it-akademiker finns det välbetalda jobb inom privat sektor i andra delar av landet än enbart i Stockholm. Det är en attraktiv profession och den näst bäst betalda bland Akavias medlemsgrupper.

Här ser du skillnaden i lön för it-akademiker mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 57 500 kronor till 48 700 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lönförbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

Så mycket tjänar itakademiker i olika sektorer

Sektor påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som it-akademiker tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme. 

Löneökningar för it-akademiker

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att it-akademiker går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för it-akademiker ökat det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för it-akademiker inom privat sektor ökat från 57 500 kronor till 59 900 kronor, vilket är en lönenivåökning på 2400 kronor. Inom statlig sektor är motsvarande ökning 900 kronor och i kommuner och regioner 1800 kronor.

För att vara förberedd inför ditt nästa lönesamtal har vi samlat argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön. Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med våra experter. 

Skillnad i lön mellan män och kvinnor

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet.

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu?

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Få råden för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Bli medlem

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Argumenten för att höja din lön

Det är viktigt att vara konkret när det kommer till lönesamtalet. Akavia har därför tagit fram några tydliga sätt att bemöta arbetsgivarens argument i ditt lönesamtal.