Gå till Innehållet

Lönestatistik 2024 för dig som är it-akademiker

Här ser du de högsta lönerna för it-akademiker utifrån bransch, stad och sektor. Jämför din lön i vår databas så att du hamnar rätt.

Innehåll på sidan

Få mer lönestatistik som medlem

Här visas endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för it-akademiker i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen kan du till exempel se vad andra som är programmerare, UX-designers eller systemutvecklare tjänar. Sök bland lönerna utifrån flera faktorer som till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning.

Först och främst – vem är it-akademiker?

Det är du som tagit 180 högskolepoäng (120 innan 2007) där huvudämnet är inom it – exempelvis datavetenskap, systemvetenskap, interaktionsdesign eller informationsteknologi. Vanliga titlar för en it-akademiker kan till exempel vara UX-designer, system- eller webbutvecklare, front-end-utvecklare, scrum master eller it-säkerhetsspecialist.

Branscherna med högst löner för it-akademiker 2024

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är it-akademiker finns inom bygg, fastighet, finans, försäkring och bank.

Bygg – lön för it-akademiker: 72 000 kronor

 • 38 procent är chefer
 • 49 procent jobbar i Storstockholm
 • 27 procent har bytt jobb sedan förra året

Den högst betalda branschen för it-akademiker är byggbranschen där medianlönen är 72 000 kronor. I den här gruppen är 38 procent chefer, varav 79 procent av dem är enhetschefer eller högre chefer.

Inom byggbranschen har 47 procent en magister- eller masterexamen och 48 procent har en kandidatexamen som högsta utbildningsnivå.

Det är stor geografisk spridning bland it-akademiker som jobbar inom byggbranschen. Endast 49 procent jobbar i Storstockholm, medan 15 procent jobbar i södra Sverige, 14 procent i Göteborg och 13 procent i Malmö-Lund.

Sedan förra året har hela 27 procent bytt jobb, vilket är över snittet och gör det till den bransch på topplistan där flest har bytt jobb delat med bankbranschen. 13 procent har bytt befattning och arbetsgivare, 7 procent har bytt roll internt och 7 procent har gått vidare till en annan arbetsgivare men har samma befattningsnivå. 

Fastighet – lön för it-akademiker: 65 300 kronor

 • 42 procent är chefer
 • 54 procent har en kandidat
 • 21 procent jobbar i Göteborg

Inom fastighetsbranschen är medianlönen för it-akademiker 65 300 kronor 2024. Bland dessa har 42 procent en magister- eller masterexamen medan 54 procent har en kandidat som högst utbildningsnivå. Det gör det till den branschen med lägst utbildningsnivå bland övriga branscher på listan.

Något annat som särskiljer fastighet från de andra branscherna är att hela 42 procent av it-akademikerna här är chefer. Även specialist är en vanlig befattningsnivå inom fastighetsbranschen, även den på 42 procent.

Även i den här branschen är det stor geografisk spridning. Trots att störst andel av it-akademikerna inom fastighet jobbar i Storstockholm (54 procent) jobbar hela 21 procent i Göteborg och 17 procent i Malmö-Lund.

Sedan förra året har 25 procent bytt jobb. 8 procent har bytt både roll och arbetsgivare, 17 procent har samma befattning men hos en ny arbetsgivare och ingen har bytt roll internt.

Finans – lön för it-akademiker: 64 000 kronor

 • 7 procent är projektledare
 • 57 procent har en magister- eller masterexamen
 • 27 procent har bytt jobb sedan förra året

Inom finansbranschen är medianlönen för it-akademiker 64 000  kronor 2024. Här jobbar 77 procent av it-akademikerna i Storstockholm.

39 procent är specialister och 7 procent är projektledare, vilket är särskiljande sett till de andra branscherna på topplistan över de högsta lönerna för it-akademiker.

Bland it-akademiker i finansbranschen har 57 procent en magister- eller masterexamen medan 36 procent har en kandidat som högsta utbildningsnivå. Det gör det till den bransch med högst utbildningsnivå bland övriga branscher på listan.

Sedan förra året har hela 27 procent i gruppen bytt jobb, vilket är över snittet och gör det till den bransch på topplistan där flest har bytt jobb delat med bankbranschen. 12 procent har bytt befattning och arbetsgivare, 11 procent har bytt roll internt och 4 procent har gått vidare till en annan arbetsgivare men har samma befattningsnivå.

Försäkring – lön för it-akademiker: 62 900 kronor

 • 46 procent är specialister
 • 78 procent jobbar i Storstockholm
 • 45 procent har en magister- eller masterexamen

I försäkringsbranschen är medianlönen för it-akademiker 62 900 kronor 2024. I den här gruppen har 45 procent en magister- eller masterexamen och 46 procent en kandidat som högsta utbildningsnivå.

Försäkring är den mest Stockholmscentrerade branschen på topplistan över de högsta lönerna för it-akademiker då hela 78 procent jobbar i Storstockholm.

Hela 46 procent av it-akademikerna inom försäkring är specialister. Det gör att försäkring har högst andel specialister på topplistan över de högsta lönerna för ekonomer, delat med de som jobbar på bank.

68 procent av gruppen har samma jobb och arbetsgivare sedan förra året. 10 procent har bytt jobb internt, 10 procent har bytt både roll och arbetsgivare och 4 procent har samma befattningsnivå men hos en ny arbetsgivare.

Bank – lön för it-akademiker: 61 300 kronor

 • 46 procent är specialister
 • 21 procent är handläggare
 • 70 procent samma jobb som förra året
 • 73 procent jobbar i Storstockholm

I bankbranschen är medianlönen för it-akademiker 61 300 kronor 2024. I den här gruppen har 55 procent en magister- eller masterexamen och 38 procent  en kandidat som högsta utbildningsnivå.

Hela 46 procent av it-akademikerna inom bank är specialister. Delat med försäkring gör det att bankbranschen har högst andel specialister på topplistan över högsta lönerna för ekonomer. Även handläggare är en vanlig befattningsnivå här med 21 procent, vilket är högst andel på topplistan.

Sedan förra året har endast 23 procent bytt jobb medan 70 har samma jobb, vilket är utmärkande i relation till de andra branscherna. Av de som bytt jobb är det vanligast att byta roll internt vilket 12 procent av gruppen har gjort.

Högst medianlön för it-akademiker 2024 finns i Storstockholm på 60 000 kronor. Lägst medianlön finns i Norr och Mellansverige på 50 000 kronor.

It-akademikers löner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

För it-akademiker finns det välbetalda jobb inom privat sektor i andra delar av landet än enbart i Stockholm. Det är en attraktiv profession och den näst bäst betalda bland Akavias medlemsgrupper.

Här ser du skillnaden i lön för it-akademiker mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 60 000 kronor till 50 000 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lönförbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

2024 är medianlönen för it-akademiker i privat sektor 58 000 kronor, i kommunal sektor 49 200 kronor och inom statlig sektor 50 800 kronor.

Vilken sektor du jobbar i som it-akademiker påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som it-akademiker tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme.

Löner för it-akademiker 2024 inom privat, statlig och kommunal sektor

 • Privat sektor – 58 000 kronor i medianlön
 • Kommunal sektor – 49 200 kronor i medianlön
 • Statlig sektor – 50 800 kronor i medianlön

Medianlönen för it-akademiker är 56 300 kronor 2024, vilket är en löneutveckling på + 2 000 kronor sedan 2023. Med hänsyn till inflationen var reallöneutvecklingen, löneutveckling minus inflation, -2,7 procent.

Löneökningar för it-akademiker mellan 2023 och 2024

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att it-akademiker går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för it-akademiker ökat det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för it-akademiker inom privat sektor ökat från 55 900 kronor 2023 till 58 000 kronor 2024, vilket är en lönenivåökning på 2 100 kronor. I kommuner och regionerna är motsvarande ökning 2 000 kronor (från 47 900 till 49 200 kronor) och inom statlig sektor 1 300 kronor (från 49 500 till 50 800 kronor).

Så får du högre lön

För att lyckas påverka din lön har vi samlat allt du behöver veta inför ditt lönesamtal, argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön.

Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med förhandlare/rådgivare som har lång erfarenhet av löneförhandlingar och har din situation i fokus.

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Så argumenterar du för en högre lön

Det är viktigt att vara konkret under lönesamtalet. Därför har vi samlat tydliga argument för att bemöta arbetsgivarens invändningar i ditt lönesamtal.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Bli medlem