Gå till Innehållet

Semesterersättning

En komplett guide för semesterersättning: vad det är, hur det fungerar och hur du som är anställd kan räkna ut din semesterersättning – med eller utan kollektivavtal.

Så funkar semesterersättning

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en andel av din lön som arbetsgivaren lägger undan varje månad och som du får för de semesterdagar som du har inte tagit ut när du avslutar en anställning. 

Om du är intresserad av hur hög ersättning du kan få under din semester, kan du enkelt räkna ut din semesterlön. 

När får man semesterersättning?

Du tjänar in semesterersättning under hela din anställning, oavsett om du är heltids- eller deltidsanställd. Utbetalningen av semesterersättningen sker när du slutar hos din arbetsgivare. 

Hur mycket är semesterersättningen?

Hur mycket du har i semesterersättning beror på vilken sektor du arbetar inom och om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. 

Semesterersättning med kollektivavtal

Inom privat sektor

Om du har kollektivavtal och jobbar inom privat sektor är din semesterersättning vanligtvis 5,4 procent av din månadslön per semesterdag, men det beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. Dessutom får du 0,5 procent extra i semesterersättning per semesterdag för rörliga lönedelar som du tjänat in. 

Hur räknar man ut semesterersättning med kollektivavtal inom privat sektor?

Semesterersättningen med kollektivavtal för din fasta månadslön är 5,4 procent. För dina rörliga lönedelar får du 0,5 procent. För att räkna ut din semesterersättning behöver du veta hur många semesterdagar du har rätt till på din arbetsplats, din månadslön och dina intjänade rörliga lönedelar. 

Ett exempel: Du har 30 000 kronor i månadslön, 5000 i rörliga lönedelar och 30 semesterdagar. Då räknar du ut din semesterersättning enligt följande: 

30 semesterdagar x 5.4 procent x 30 000 kronor 
= 48 600 kronor 
+ 30 semesterdagar x 0.5 procent x 5 000 kronor
= 750 kronor 

Vilket totalt ger dig som har kollektivavtal inom privat sektor en semesterersättning på 49 350 kronor. 

Semesterersättning utan kollektivavtal

Om du inte har kollektivavtal på din arbetsplats utgår man från semesterlagens regler om hur semesterersättningen ska beräknas, vilket innebär att den antingen räknas ut genom sammalöneregeln eller procentregeln.

Semesterersättning enligt sammalöneregeln

Sammalöneregeln innebär att du får din ordinarie lön och ett lönetillägg för varje semesterdag. Den här beräkningen är vanligast att använda. Sammalöneregeln används om de rörliga lönedelarna som högst är 10 procent av den totala månadslönen. 

För att räkna ut din semesterersättning enligt sammalöneregeln räknar du enligt (Din månadslön / 21) + (0,43 procent x din månadslön per semesterdag). 

Ett exempel: Du har 30 000 kronor i månadslön, 5000 i rörliga lönedelar och 25 semesterdagar. Då räknar du ut din semesterersättning enligt följande: 

25 semesterdagar x 30 000 kronor / 21
= 35 714 kronor 
+ 25 semesterdagar x 0.43 procent x 30 000 kr
= 3 225 kronor 
+ 25 semesterdagar x 12 procent x 5 000 kronor / 25 
= 600 kronor 

Vilket totalt ger dig som inte har kollektivavtal en semesterersättning på 39 539 kronor. 

Semesterersättning enligt procentregeln

Procentregeln används när de rörliga lönedelarna överstiger 10 procent av den totala månadslönen. Den här beräkningen innebär att du får 1/25 av 12 procent på all rörlig och fast lön som du tjänat in i semesterersättning per semesterdag. 25 dagar är ladstadgade. Om du har fler får du mer för de dagarna. 

För att räkna ut din semesterersättning enligt procentregeln räknar du enligt ((Din månadslön x 12 + alla rörliga lönedelar) x 12 procent) / 25. 

Ett exempel: Du har 30 000 kronor i månadslön, 10 000 i rörliga lönedelar och 25 semesterdagar. Då räknar du ut din semesterersättning enligt följande: 

((30 000 kronor x 12 månader + 10 000) x 0,12) / 25 
= (370 000 x 0,12) / 25 
= 44 400 / 25 
= 1 776 kronor i semesterersättning per semesterdag som du inte har tagit ut 

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Räkna ut din semesterlön

Få svar på dina frågor om semesterlön och semestertillägg och räkna ut din semesterlön med eller utan kollektivavtal.

Semester vid uppsägning – när du slutar eller blir uppsagd

Få svar på vad som händer med din semester under uppsägningstiden och vilken ersättning du kan få för dina intjänade semesterdagar.