Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor, som exempelvis ta fram lokal lönestatistik, informera om löneläget vid nyanställningar och arbeta för jämställda löner.

Akavias lönepolitik

Akavia utformar sin egen lönepolitik utifrån sina medlemmars villkor, förutsättningar och behov.

Till politiken
Lönestatistik

Som förtroendevald behövs högkvalitativ lönestatistik att luta sig mot. Här hittar du lönestatistiken.

Till statistiken
Lönebildning

Lönebildning sker lokalt på med utgångspunkt i de centrala kollektivavtalen.

Till lönebildning
Lönesamtal i kommunal sektor

En presentation att använda vid medlemsmöten om lönesamtal.

Till lönesamtal