Gå till Innehållet

Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor, som exempelvis ta fram lokal lönestatistik, informera om löneläget vid nyanställningar och arbeta för jämställda löner.

Löneprocessen – steg för steg

Få detaljerad kunskap om alla steg i löneprocessen för att du och din förening ska kunna arbeta med lön kontinuerligt under året.

Akavias lönepolitik

Akavia utformar sin egen lönepolitik utifrån sina medlemmars villkor, förutsättningar och behov.

Lönestatistik

Som förtroendevald behövs högkvalitativ lönestatistik att luta sig mot. Här hittar du lönestatistiken.

Lönebildning

Lönebildning sker lokalt på med utgångspunkt i de centrala kollektivavtalen.

Lönesamtal i kommunal sektor

En presentation att använda vid medlemsmöten om lönesamtal.

Grupp av unga titta på dator

Partsgemensamt stödmaterial

Här kan du ta del av partsgemensamt stödmaterial. (Sidan är under uppbyggnad och kommer fyllas på).

Man i blå kavaj pratar i mobiltelefon

Lönesättning och utveckling-broschyr

Som facklig representant på en arbetsplats gör du skillnad varje dag, för dina kollegor och din arbetsgivare. Dina insatser och ditt bidrag till verksamheten som förtroendevald ska – precis som dina och kollegornas arbetsuppgifter – lönesättas.