Gå till Innehållet

30 vanligaste intervjufrågorna

Det bästa rådet inför en anställningsintervju är att du är väl förberedd. Frågorna du får kan vara svåra att svara på. Därför har vi listat de vanligaste intervjufrågorna här.

Så hanterar du de vanligaste intervjufrågorna

Gör som 140 000 andra akademiker – bli medlem i Akavia
för att trygga din karriär och ekonomi
.

1. Berätta om dig själv!

Intervjuarens mening med frågan är ofta att bryta isen och höra vad du väljer att berätta om. Se det som en chans att presentera dig själv. Du behöver inte berätta ditt livs historia, utan fokusera på de senaste åren. Om du vill kan du passa på att förklara varför du har gjort några av dina val här i livet.

2. Hur är du som person?

Här får du chansen att beskriva dina styrkor och förklara hur du kan använda dessa i den tjänst som du söker. Berätta hur du har löst problem och fattat beslut i tidigare arbetssituationer. Ge exempel från verkligheten försök att undvika att prata om hypotetiska situationer.

3. Vilka positiva egenskaper har du?

Förbered dig innan och välj två eller tre saker som du kan förklara och ge exempel på. Tänk på att egenskaperna du väljer ska ha koppling till arbetslivet, samtidigt som du inte ska vara rädd för att vara personlig.

4. Vilka negativa egenskaper har du/Vilka egenskaper har du som kan förbättras?

Här handlar det inte om att arbetsgivaren vill sätta dit dig, utan om att hen vill få en bild av hur väl du känner dig själv. Ingen människa är perfekt och när du ger exempel på något du behöver förbättra så visar på bra självkännedom. Du kan också nämna någonting som kan ses som negativt men också lägga till att du är medveten om det och hur du hanterar eller jobbar på att bli bättre. Då framställer du dig själv som medveten och att du löpande jobbar med självförbättring.

5. Vad vet du om oss?

Även om du vet massor om arbetsgivaren räcker det att lyfta fram det viktigaste. Fokusera på att visa att du känner till verksamhetens värderingar och mål, snarare än att rabbla siffor om hur många anställda de har eller var deras huvudkontor ligger.

6. Varför söker du det här jobbet?

Här får du chansen att lyfta fram din utbildning och erfarenhet för att visa varför du tycker att tjänsten är lockande. Du kan till exempel berätta vilka delar av jobbet som intresserar dig eller vad du saknat i tidigare roller som du erbjuds i denna roll.

7. Vad kan du tillföra organisationen?

Utgå från kriterierna i jobbannonsen och berätta vad du tror att du kan bidra med. Om du har några förslag på hur du vill förändra något hos arbetsgivaren kan du nämna det också.

8. Varför ska vi anställa just dig?

Lyft fram just dina styrkor och vad du kan tillföra arbetsgivaren. Vad har du som andra saknar? Du kan även ta upp arbetsgivarens värderingar och berätta hur de stämmer överens med dina egna.

9. Jobbar du helst i grupp eller ensam?

Det kan vara svårt att ge ett rakt svar på frågan eftersom ens personlighet kan vara ganska komplex. Känner du så kan du ge exempel på när du helst jobbar ensam och när du föredrar att jobba i grupp.

10. Vilken roll har du i en grupp?

Här vill arbetsgivaren veta om du är en typisk ledare eller om du är arbetsmyran som tar tag i det som någon ber dig att göra. Fundera innan jobbintervjun vilken eller vilka roller som stämmer bäst in på dig. Under jobbintervjun kan du sen ge exempel på i vilka situationer du tar på dig de olika rollerna.

11. Hur reagerar du på kritik?

Här kan du – förutom att berätta hur du reagerar på kritik – även passa på att säga hur du bemöter den. Du kan också berätta vad du har lärt dig av kritik som du har fått, gärna med hjälp av konkreta exempel.

12. Vad är framgång för dig?

Personlig utveckling, pengar, bra kollegor – alla människor har sin definition av vad framgång är. Under jobbintervjun är det viktigt att du är ärlig om vad framgång betyder för dig och inte försöker anpassa ditt svar efter vad du tror att arbetsgivaren vill höra. Tänk på att jobbintervjun inte bara är till för att arbetsgivaren ska se ifall du passar för tjänsten, utan också för att du ska kunna ta reda på om tjänsten är rätt för dig.

13. Kan du definiera motgång?

Ett tips för att svara på frågan är att du berättar om ett tillfälle då du misslyckats. Berätta sen om hur du reflekterade över situationen, tog tag i problemet och lyckades bättre nästa gång. Det visar att du vågar ta dig an svåra arbetsuppgifter och att du inte ger upp bara för att du misslyckats.

14. Hur hanterar du stress?

Hantering av stress kan handla om hur du förebygger stress eller hur du agerar i stressade situationer. Du kan till exempel berätta om hur du prioriterar när du har mycket att göra eller att du vågar be om hjälp när du har för mycket för att hinna med.

15. Varför valde du den utbildningen?

Om du är nyexaminerad kommer du säkert att få frågor kring din utbildning eller studieinriktning. Berätta om varför du valde just den utbildningen och vad du tycker var mest intressant med den. Du kan också berätta om det viktigaste du lärt dig under din studietid. Har du studerat utomlands kan du berätta hur det har påverkat dig.

16. Vad har du jobbat med tidigare?

Fokusera på det som är mest relevant för jobbet du söker. Om du har luckor i ditt cv kan du ta chansen och förklara vad det beror på, till exempel sjukskrivning eller föräldraledighet.

17. Varför söker du nytt jobb? Varför slutade du din förra anställning?

Berätta var du har lärt dig som du kan ha nytta av i rollen du söker. Kom ihåg att du aldrig ska prata illa om en tidigare arbetsgivare. Säg hellre att du vill gå vidare mot nya utmaningar i stället för att berätta att du inte kom överens med din chef.

18. Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Svara ärligt, både för arbetsgivarens och för din egen skull. Vad är viktigt för dig? Kompetensutveckling, möjlighet till en internationell karriär eller något helt annat?

19. Hur ska en bra chef vara?

Även här är det viktigt att du är ärlig, för er bådas skull. Jobbintervjun är till för er båda, för att både du och arbetsgivaren ska kunna få reda på om tjänsten och arbetsplatsen passar dig. Berätta hur du vill jobba och vad du uppskattar med en chef. Använd gärna tidigare chefers positiva egenskaper som exempel.

20. Vad gör du om fem år?

Det kan vara svårt att svara på var exakt du ser dig själv om fem år. Om du tycker att frågan är knepig kan du i stället se den som en chans att berätta om dina ambitioner och drömmar. Var inte rädd för att vara ärlig om du har höga ambitioner. Att inte vilja stanna på en och samma tjänst under många år uppfattas oftast positivt eftersom det visar att du har driv och vill utvecklas.

21. Vilken organisationskultur tilltalar dig?

Du kommer att spendera en stor del av din tid hos din kommande arbetsgivare. Är det viktigt för dig att ha en tydlig uppdelning mellan privatliv och arbetsliv eller föredrar du mycket sociala aktiviteter på jobbet? Vilken typ av organisationsstruktur tilltalar dig? Ska det vara en hierarkisk verksamhet eller mer informell?

22. Söker du andra jobb?

Bestäm innan jobbintervjun om du ska berätta om andra ansökningar eller om du ska hålla det för dig själv. Om du berättar att du söker andra jobb är det viktigt att du kan motivera varför du vill ha just det här jobbet.

23. Vad gör du på fritiden?

Om du har många fritidsintressen behöver du inte berätta om alla, utan fokusera på det eller dem som du tycker mest om. Arbetsgivaren vill gärna ha en bild av hur du är som person och se att du har balans i livet.

24. Hur ser din familjesituation ut?

Arbetsgivaren har ingen rätt att fråga varken om du tänker bilda familj eller vilken din sexuella läggning är. Tyvärr är det fortfarande många som får frågan om det finns planer på att skaffa barn. Frågan ställs oftast inte rakt ut, utan bakas in i andra frågor som exempelvis ifall du och din sambo har bott ihop under en längre tid. Förbered dig på dessa typer av frågor ordentligt så att du ger ett klart och tydligt svar. Du behöver inte svara och säg aldrig mer än vad du känner dig bekväm med. Och glöm inte att om du svarar att du inte har planer på att skaffa barn så är det inte på något sätt ett löfte om att du inte kommer göra det.

25. Kan du jobba övertid om det behövs?

Arbetsgivaren vill veta om du är flexibel och kan jobba över ifall det blir tillfälligt högre arbetsbelastning. Var tillmötesgående, men tänk också på att det för din egen skull kan vara bra att fråga om det är vanligt att de anställda jobbar övertid. Du kan även fråga hur övertidsarbete kompenseras.

26. Jobbet innebär en del resor, hur ser du på det?

Oftast står det i jobbannonsen ifall jobbet innebär resor och då har du förmodligen redan vägt in det i ditt beslut när du sökte jobbet. Berätta varför du uppskattar att resa i jobbet och hur du löser eventuella praktiska problem kring det.

27. Frågor kring din bakgrund

Det blir allt vanligare med olika typer av bakgrundskontroller när du söker jobb. Var beredd på att arbetsgivaren kan kräva utdrag ur belastningsregistret och vilja kolla betalningsanmärkningar. Om du har någon anmärkning kan det vara bra att du berättar om det innan utdraget görs, så behöver det inte bli en stor grej av det.

28. Vad har du för löneanspråk?

Vänta så länge som möjligt med att lämna löneanspråk. Det kan du motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och hur övriga villkor för anställningen ser ut, till exempel tjänstepension, övertidsersättning och annat som påverkar. Om arbetsgivaren absolut vill ha reda på ditt löneanspråk bör du naturligtvis tala om det. Förbered därför ett löneanspråk redan innan första jobbintervjun. Kontakta gärna oss för att få hjälp med vad du kan begära i lön, Akavia erbjuder medlemmar både lönerådgivning och lönestatistik.

29. När kan du börja jobba?

Ofta har du en uppsägningstid att ta hänsyn till, vilket kommande arbetsgivare oftast har förståelse för. Prata i positiva termer och säg till exempel att ”jag kan börja redan om två månader” i stället för att säga ”jag kan inte börja förrän om två månader”.

30. Har du några frågor till oss?

Förbered gärna några frågor i förväg. Det är viktigt att du får svar på dina eventuella frågor. Jobbintervjun är inte bara till för att arbetsgivaren ska välja dig utan också för att du ska kunna avgöra om du vill jobba hos dem. Om du ställer frågor under jobbintervjun visar det dessutom att du är intresserad av arbetsplatsen och jobbet.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Tips inför intervjun

Här har vi samlat allt du behöver veta och göra inför din anställningsintervju.

Råd inför digital intervju

Det blir allt vanligare med anställningsintervjuer som genomförs via videosamtal. Vid en distansintervju bör du förbereda dig precis som inför en vanlig fysisk intervju men det finns några specifika råd du bör följa.