Gå till Innehållet

Kompetensutveckling

I samband med att du lämnade högskolan kände du dig kanske klar med skolbänken. Men egentligen är din akademiska examen bara grunden för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Kompetenskraven på arbetsmarknaden förändras hela tiden. Du kommer förmodligen att behöva ställa om flera gånger under ditt arbetsliv.

Läs mer om vilka kompetenser och förmågor som kommer att efterfrågas i framtiden och vad det livslånga lärandet innebär. 

Att hålla sig anställningsbar är en trygghet och i år beslutas om nya lagar och regler som kommer att förenkla utbildning och studier mitt i livet. Läs mer om den nya Trygghetsöverenskommelsen och hur du kan använda den. 

Prata om din karriär

Som medlem har du möjlighet att få individuell rådgivning kring din utveckling och framtid.