För dig som är förtroendevald

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår verksamhet. Här får du stöd och råd rörande det arbete som du och din förening utför.

Ny som förtroendevald

Välkommen till ditt nya uppdrag som förtroendevald. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha när du är ny i din roll som förtroendevald.

Handbok och mallar
Fackligt arbete – Roll och uppdrag

Som förtroendevald ska du stödja och företräda medlemmar. Här hittar du en beskrivning av de olika uppdrag och roller som kan finnas inom en förening samt information och mallar som du kan ha nytta av i ditt uppdrag.

Läs mer om uppdraget
Facklig utbildning

Välutbildade och engagerade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap.

Om utbildningarna
Rekrytering och medlemsvård

Kommunicera, rekrytera och ordna aktiviteter för dina medlemmar är ett bra sätt att engagera och göra det fackliga arbetet synligare. Här finns tips, material och mallar.

Hitta material
Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön och löneprocess. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor.

Lön och löneprocess

Nyheter för förtroendevalda

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.