Gå till Innehållet

För dig som är förtroendevald

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår verksamhet. Här får du stöd och råd rörande det arbete som du och din förening utför.

Ny som förtroendevald

Välkommen till ditt nya uppdrag som förtroendevald. Här har vi samlat det du behöver göra när du är ny som förtroendevald.

Fackligt arbete – Roll och uppdrag

Som förtroendevald ska du stödja och företräda medlemmar. Här hittar du en beskrivning av de olika uppdrag och roller som kan finnas inom en förening samt information och mallar som du kan ha nytta av i ditt uppdrag.

Bilda en förening

Saknas det en förening på din arbetsplats? Då kan du prata med dina kollegor och starta en lokal förening. Vi vägleder er i processen och hjälper er att komma igång med det lokalfackliga arbetet.

Facklig utbildning

Välutbildade och engagerade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap.

Rekrytering och medlemsvård

Kommunicera, rekrytera och ordna aktiviteter för dina medlemmar är ett bra sätt att engagera och göra det fackliga arbetet synligare. Här finns tips, material och mallar.

Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön och löneprocess. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor.

Nyheter för förtroendevalda

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.