Kollektivavtal inom kommun och region

Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Avtalet innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom kommunal sektor.

Kollektivavtal för dig i kommun och region

Akavia tecknar genom AkademikerAlliansen avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.