Gå till Innehållet

Kollektivavtal inom kommun och region

Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Avtalet innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom kommunal sektor.

Sök kollektivavtal inom kommun och region

1. Skriv in namn på företag/organisation eller organisationsnummer i rutan

2. Resultatet visar om Akavia har kollektivavtalet i sitt register. Du ser i så fall namnet på avtalet nedanför.

3. Om du får träff och vill se innehållet i avtalet, gå gärna vidare till Kollektivavtal

Saknar vi uppgift om kollektivavtal och du vill bidra till att komplettera vårt avtalsregister?
Mejla arbetsgivare@akavia.se

Kollektivavtal för dig i kommun och region

Akavia tecknar genom AkademikerAlliansen avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.