Kollektivavtal för dig i kommun, region eller kyrkan

Akavia tecknar genom AkademikerAlliansen avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona som är S de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Akavia tecknar också avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för dig som arbetar i Svenska kyrkan.