Kollektivavtal inom kommun och region

Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom kommunal sektor.

Kollektivavtal för dig i kommun, region eller kyrkan

Akavia tecknar genom AkademikerAlliansen avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona som är S de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Akavia tecknar också avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för dig som arbetar i Svenska kyrkan.