Gå till Innehållet

Skadligt bruk

Här hittar du information om hur du som arbetsgivare ska agera när en anställd har problem med skadligt bruk av till exempel alkohol eller spel.

Vad är skadligt bruk?

Skadligt bruk, tidigare ofta kallat missbruk, omfattar till exempel

  • alkohol
  • läkemedel
  • spel
  • narkotika
  • överdriven träning
  • shopping
  • sociala medier
Mer om skadligt bruk på alna.se

Vad bör du som arbetsgivare göra?

Som arbetsgivare är du skyldig att utforma en alkohol- och drogpolicy samt att ha en handlingsplan för när eventuella problem uppstår. Det är i första hand du som chef som ansvarar för att uppmärksamma och ta itu med problemen, men varje medarbetare har också ett medmänskligt ansvar. 

Du som chef bör få stöd i en sådan situation – vänd dig till närmaste HR-partner i organisationen – så ni kan arbeta tillsammans med bästa möjliga hantering och hjälp till den enskilde medarbetaren.

För råd, stöd och utbildning i frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet kan du även ta kontakt med Alna.