Gå till Innehållet

Ditt fackliga stöd: rådgivning, förhandling och rättshjälp

Vi finns här för dig genom hela arbetslivet – oavsett roll, bransch eller sektor. Från din första dag som medlem har du tillgång till råd och stöd från professionella förhandlare/rådgivare med din situation i fokus.

Ditt stöd som medlem

Medlemsrådgivning

Få professionella råd gällande din utveckling i karriären och stöd att hantera svåra situationer på jobbet.

Granskning av anställningsavtal

Skicka in anställningsavtalet till våra förhandlare/rådgivare och få proaktiva råd innan du skriver på.

Förhandlingshjälp

Stöd i förhandling från erfarna förhandlare/rådgivare som är specialister på arbetsrättsliga frågor.

Rättshjälp

Som medlem kan du i vissa situationer få rättshjälp från oss för att pröva saken i domstol eller skiljenämnd.

Rättsskyddsersättning

Jobbar du med myndighetsutövning kan du få rättskyddsersättning om du blir misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten.

Tvisteförsäkring

En utökad ekonomisk trygghet om du jobbar i privat sektor utan kollektivavtal, eller inom statlig och kommunal sektor.

Ingen karenstid – vi finns här för dig från din första dag som medlem

Akavia tillämpar inte någon karenstid vilket innebär att du från din första dag som medlem har tillgång till medlemsrådgivning, förhandlings- och rättshjälp. Däremot kan du endast få kortare information och rådgivning på telefon gällande individuella problem som du fått i din anställning innan, eller i samband med, att du blev medlem.

Genom hela arbetslivet

Våra förhandlare/rådgivare finns här för dig genom hela karriären – oavsett roll, bransch eller sektor. Med närmare 100 års erfarenhet av fackliga frågor och spetskunskap om din profession är Akavia det självklara valet för dig som är ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Om medlemskapet Kontakta rådgivningen