Gå till Innehållet

Sjukpenning

Sjukpenning är pengar du får om du inte kan jobba på grund av att du är sjuk. Du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan. Vilka regler som gäller och hur mycket du får i sjukpenning beror på om du är anställd, egenföretagare eller arbetslös.

Regler gällande sjukpenning

Sjukpenning för dig som anställd

Om du blir sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig de första fjorton dagarna. Om du är sjuk längre tid än så har du rätt att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. En del arbetsgivare betalar dock inte sjuklön. I så fall kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan direkt.

Vad krävs för att jag ska få sjukpenning?

Förenklat kan man säga att du får sjukpenning från och med den femtonde dagen som du är sjuk. Du får sen sjukpenning så länge du är sjuk eller till dess att Försäkringskassan byter ut den mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. Du får sjukpenning för alla dagar, även helgdagar och arbetsfria vardagar. Det finns dock undantag och regelverket är komplicerat. På Försäkringskassans hemsida  hittar du mer detaljerad information om exakt vilka regler som gäller för att du ska få sjukpenning.

Hur mycket kan jag få i sjukpenning?

Hur mycket du får i sjukpenning bestäms utifrån din sjukpenninggrundande inkomst. Det är Försäkringskassan som fastställer hur stor din sjukpenninggrundande inkomst är. Det gör de baserat på din årsinkomst och din arbetstid. Detta behöver du själv anmäla till Försäkringskassan. 

Om du inte kan jobba alls får du hel sjukpenning. Om du kan jobba deltid kan du få sjukpenning som ligger på 25, 50, eller 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.  

På Försäkringskassans hemsida kan du själv räkna ut hur mycket du kan få i sjukpenning. Det är även där du ansöker om sjukpenning.

Kollektivavtal

Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Kollektivavtalad sjuklön innebär att din arbetsgivare kompletterar den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

Sjukpenning för dig som är egenföretagare

Självklart kan du som är egenföretagare ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vilka regler som gäller samt hur mycket pengar du kan få beror på en rad olika saker, bland annat om du har enskild firma eller aktiebolag.

Vad krävs för att jag ska få sjukpenning som företagare?

För att du ska ha rätt till sjukpenning måste du vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid. Det krävs även att du går miste om sjukpenninggrundande inkomst samt att du är försäkrad i Sverige. Du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan. Regelverket är dock komplicerat och reglerna skiljer sig åt beroende på om du har enskild firma eller om du har aktiebolag. 

Här kan du som har enskild firma läsa mer om vilka regler som gäller för att du ska få sjukpenning. 

Här kan du som har aktiebolag läsa mer om vilka regler som gäller för att du ska få sjukpenning. 

Hur mycket kan jag få i sjukpenning?

Hur mycket du får i sjukpenning beror på flera saker, bland annat om du har enskild firma eller om du har aktiebolag. 

Här kan du som har enskild firma läsa mer om hur mycket du kan få i sjukpenning

Här kan du som har aktiebolag läsa mer om hur mycket mer du kan få i sjukpenning

Sjukpenning som arbetslös

Om du inte kan söka jobb eller ta ett jobb på grund av att du är sjuk kan du få sjukpenning. Du får då knappt 80 procent av din tidigare lön. Det finns dock ett maxbelopp för hur mycket du kan få i sjukpenning per dag.

Du som är arbetslös kan få sjukpenning om du:

  • inte kan söka jobb eller ta ett jobb på grund av att du är sjuk. Du måste vara sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt jobb.
  • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om det är mindre än tre månader sen du slutade jobba kan du dock få sjukpenning trots att du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Däremot får du ingen sjukpenning för de första 14 dagarna.
  • är försäkrad i Sverige.

Hur ansöker jag om sjukpenning?

Läs mer och ansök om sjukpenning på försäkringskassans webbsida. Där får du även svar på vanliga frågor om sjukpenning för dig som är arbetslös.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Rehabilitering och arbetsanpassning

akaviaaspekt.se / Allt färre sjukskrivna får ersättning från Försäkringskassan för arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom har väntetiden för ett första rehabiliteringsmöte mer än fördubblats. – Det är helt oacceptabelt, säger Sacos ordförande Göran Arrius.