Gå till Innehållet

Om diskriminering i arbetslivet

Vad gäller enligt diskrimineringslagen och vilket ansvar har arbetsgivaren för att förbygga diskriminering? Få råd och stöd om diskriminering i arbetslivet här.

Råd och stöd om diskriminering

Diskrimineringslagen

Det är viktigt att förstå vad diskrimineringslagen innebär för att skapa ett arbetsliv där alla har samma rättigheter och möjligheter. Utöka din kunskap här.

Sexuella trakasserier

Ta del av råd och stöd gällande vad du kan göra om du blivit utsatt för sexuella trakasserier och se vilken skyldighet din arbetsgivare har enligt lag.

Att förebygga diskriminering

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kommer till sin rätt behöver arbetsgivare förebygga diskriminering på jobbet med aktiva åtgärder enligt lag.

Vi finns här för dig

Som medlem kan du alltid vända dig till medlemsrådgivningen. Då kommer du i direkt kontakt med en professionell och personlig rådgivare/förhandlare som kan ge dig råd och stöd i alla frågor som rör ditt arbetsliv.

Du och din situation är i fokus när du kontaktar oss. Oavsett om du vill få råd om hur du kan hantera en utmaning på jobbet eller om du behöver konkret stöd i en situation finns vi här för dig.

Kontakta medlemsrådgivningen

Diskriminerad på jobbet

Frågor vi driver

Arbetslivet vinner på mångfald

Mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationer att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.

Rasism i arbetslivet

Vithetsnormen och vita medarbetare är för det mesta i majoritet i svenskt arbetsliv. Många tror ändå att rasism inte är ett problem i Sverige. Att det var något som hände förr, någon annanstans. Visserligen ser rasism olika ut i olika länder, och rasismens uttryck förändras över tid. Men både individuella människors rasism och rasistiska strukturer existerar fortfarande.

Sexuella trakasserier i arbetslivet

Arbetsgivare har ett stort ansvar att förebygga kränkningar och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Som fackförbund har Akavia en viktig uppgift att agera blåslampa så att frågan inte glöms bort. Akavia ska även hjälpa lokalfackliga och skyddsombud i arbetet att påverka arbetsgivare att följa lagen.

Etnisk diskriminering på jobbet

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden kan uttryckas och upplevas på många olika sätt. Få mer kunskap om konsekvenserna av diskriminering på grund av etnicitet och förebyggande åtgärder.

Jämställdhet i arbetslivet

Jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma och bolag med kvinnor i styrelsen löper lägre risk att gå i konkurs. Forskning visar att medarbetare på jämställda arbetsplatser mår bättre. Dessutom har arbetsgivare som prioriterar jämställdhet lättare att attrahera och behålla yngre personer. Akavia strävar efter att bidra till jämställda arbetsplatser.