Gå till Innehållet

Chefens anställningsvillkor

När du ska få en ledande befattning är det viktigt att vara noga med anställningsavtalet. Här hittar du information om vad som gäller för dig som har en ledande befattning i respektive sektor.

Anställningar i olika sektorer

Chef i privat sektor

Om du har en företagsledande eller liknande position i ett privat bolag gäller inte LAS på samma sätt som för andra anställda. Här hittar du mer information vad gäller för dig som är chef i privat sektor.

Chef i kommunal sektor

Inom kommuner och regioner omfattas vissa personer i ledande positioner inte av LAS. Därför är det extra viktigt med ett tydligt anställningsavtal där det till exempel framgår vad som gäller vid uppsägning.

Chef i statlig sektor

Inom staten finns det olika sätt att att reglera chefens anställning på. Det finns både tidsbegränsade förordnaden samt ett centralt chefsavtal där det framgår att myndigheter ska utse vilka som ska ingå i den lokala chefskretsen.

Dags att skriva på avtalet?

Som medlem i Akavia har du tillgång till kostnadsfri avtalsgranskning. Våra rådgivare hjälper dig att granska ditt nya anställningsavtal och kan ge dig tips om annat som kan vara bra att tänka på innan du skriver på.

Beställ avtalsgranskning