Gå till Innehållet

Vad gör en personalvetare /HR?

Personalvetare kan arbeta inom alla verksamheter, alla branscher och sektorer på arbetsmarknaden.

Både svenska och engelska yrkestitlar

Det finns många olika tjänster och yrkestitlarna är allt oftare på engelska. Titlar på svenska används framför allt inom den offentliga sektorn. Det är vanligt att titlarna inleds med Personal-, HR-, Human Resource(s) eller People. Gemensamt för alla yrken inom området är att de på olika sätt har fokus på de mänskliga resurserna och kompetensförsörjningen i verksamheter.

Större verksamheter har som regel en hel personal-/HR-avdelning med olika specialister inom området medan många mindre verksamheter ofta har en eller ett fåtal tjänster för personalfrågor.

Vanliga titlar för personalvetare/HR

Personaldirektör, HR-direktör, HR Director, Director of People Operations (DPO), Chief Human Resources Officer (CHRO)

Samtliga är titlar på personer som har den högsta tjänsten inom personalfrågor/HR. De arbetar på en strategisk nivå, sitter ofta i  koncern- / verksamhetsledningar och leder som regel en större avdelning som chef över andra chefer.

Personalchef, HR-chef, Enhetschef, HR Manager, People Manager, People and Operations Manager

I större verksamheter finns ofta en strategisk roll med fokus på allt som rör arbetsplatsens anställda. Ofta ingår personalansvar men inte alltid. I mindre verksamheter kan även andra uppgifter ingå i rollen.

Personalstrateg / HR-strateg

Den huvudsakliga arbetsuppgiften och ansvaret för rollen är att vara ett operativt stöd till chefer när det gäller olika HR-områden, som arbetsrätt eller kompetensförsörjning. Rollen har ofta också rent strategiska uppgifter inom verksamhetsutveckling, som till exempel förändring av arbetsprocesser eller liknande.

Personalansvarig, HR-ansvarig

Uppgifterna är liknande en HR Managers, men i rollen ingår som regel inte personalansvar. Det är vanligt att vara ensam i rollen. 

HR Business Partner, HR-partner, People Partner, People Business Partner

Traditionellt innebär rollen att vara ansvarig för personal-/ HR-frågor inom en särskild avdelning eller ett specifikt affärsområde. Definitionen varierar men det är i huvudsak en strategisk roll som inkluderar vissa operativa delar, exempelvis att driva och följa upp personal- / HR-processer. Som regel är rollen en del av verksamhetens ledningsgrupp.

Personalkonsult/ HR-konsult

Rollen har ett brett arbetsområde med många skilda uppgifter. En konsult kan vara anställd i en verksamhet, vara anställd på och uthyrd av ett bemanningsföretag eller vara egen företagare och hyra ut sina tjänster. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara utvecklingsarbete, rekrytering, chefsstöd, förhandlingar, internutbildning och lönerevision.

Personalspecialist / HR-specialist

Rollen innebär framför allt att vara ledningens stöd när det gäller verksamhetens arbetsgivarfrågor, exempelvis lagar och regler som rör arbetsrätt.

HR-generalist, HR Generalist, People Generalist

Rollen som generalist är en junior tjänst för den som har 1-2 års erfarenhet i yrket. HR-generalisten kan arbeta med rekrytering, arbetsrätt, kompetensfrågor, organisationsutveckling och vara stöd till chefer i personalfrågor.

Personalkoordinator, HR Coordinator, People Coordinator

En personalkoordinator arbetar med många olika områden inom HR. Det är generellt en mer junior roll för den som arbetat ett eller ett par år. Den ger en fördjupad insikt i de områden som ingår i HR-uppgifterna, som löpande administration, systemuppdateringar, rekrytering, kompetensutveckling och kontakt med medarbetare.

Personalhandläggare, HR-administratör, HR-assistent

Rollen är generellt ett ingångsjobb inom Personal/ HR. Det är en operativ och administrativ tjänst som ofta innebär att vara första kontaktperson för medarbetare när det gäller HR-frågor, att ha externa kontakter, arbeta med kompetensutveckling och delta i avdelningens övriga arbete.

Konsultchef

Rollen som konsultchef kan innebära många olika uppgifter, exempevis personalansvar för mindre eller större medarbetargrupper, rekrytera för de tjänster som kunden behöver och att kontakta nya uppdragsgivare. Det är ofta en tjänst som är specialiserad på särskilda yrkesgrupper.

Rekryterare

Rollen som rekryterare innebär ett stort ansvar i uppdraget att hitta rätt person till rätt jobb hos arbetsgivare. Många rekryterare är specialiserade inom särskilda områden genom egen utbildning och erfarenhet. Inom rekryteringsområdet finns även många andra titlar förutom rekryterare, exempelvis Researcher, Headhunter och Talent Sourcer.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Dina medlemsförmåner

Som medlem har du vårt fulla stöd genom hela ditt arbetsliv. Läs mer om alla de förmåner och rabatter som ingår i medlemskapet.

Här finns lönestatistik för dig som är personalvetare

De högsta lönerna för personalvetare i Sverige utifrån bransch, stad och sektor finns här. Använd vår lönestatistik och jämför din lön med andra.