Gå till Innehållet

Omställning vid uppsägning

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa har du rätt till omställningsstöd. Se vad omställning innebär och hitta rätt omställningsorganisation.

Omställningsstöd vid uppsägning

Vad innebär omställningsstöd och kompetensstöd?

Omställningsavtalen omfattar medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och i vissa fall även de som blir uppsagda på grund av ohälsa. Syftet med omställningsstöd och kompetensstöd är att få hjälp att hitta ett nytt arbete och förstärka sin yrkeskompetens.

Vad innebär omställningsstudiestödet?

Utöver omställnings- och kompetensstöd vid arbetslöshet kan du sedan den 1 oktober 2022 få ett statligt studiestöd när du studerar mitt i livet, det kallas omställningsstudiestödet. Studiestödet innehåller ett statligt bidrag och ett frivilligt lån. Du kan få bidrag upp till 80 procent av lönen och som mest 21 300 kronor per månad.

Finns det kollektivavtal pådin arbetsplats gäller utökad kompensation genom avtalet. Kontakta oss om du vill du veta vad som gäller för dig.

Mer om att studera med lön (omställningsstudiestödet)

Vad kan jag få för omställningsstöd om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Utöver det statliga omställningsstudiestödet kan du få omställnings- och kompetensstöd som avtalats mellan parterna på arbetsmarknaden. Vilket trygghetssystem du omfattas av beror på vilket avtal som gäller för din anställning. Du kan få individuellt personligt stöd, kompetensstöd och i vissa fall även kompletterande inkomstskydd, det vill säga utfyllnad av a-kassan.

Omställningsaktörer och omställnings-organisationer

Vad är en omställningsorganisation?

Genom omställningsorganisationernas tjänster får en klar majoritet ett nytt arbete eller vidareutbildar sig. Det är din arbetsgivare som anmäler dig till omställningsorganisationen om du blir uppsagd, men du bestämmer själv om du vill använda dig av omställningsstödet.

Vilka omställningsorganisationer finns det för privat, statlig och kommunal sektor?

Vilken omställningsorganisation som du kan få omställningsstöd från beror på vilken sektor du jobbar inom. Ofta är omställningsavtalen separerade från kollektivavtalet. Ett undantag är till exempel inom försäkringsbranschens kollektivavtal där omställningsstödet ingår.

Inom privat sektor är den största omställningsorganisationen Trygghetsrådet (TRR) där du kan få ekonomisk ersättning och personlig rådgivning för att komma vidare i karriären. Andra omställningsorganisationer för dig som jobbar i privat sektor är Trygghetsrådet (TRS) och Trygghetsrådet Fastigo.

Inom statlig sektor kan du få ekonomiskt stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb eller vidareutbilda dig genom Trygghetsstiftelsen (TSN).

Inom kommunal sektor kan Omställningsfonden (OM) ge stöd med kompetensutveckling och karriärväxling. Om du jobbar på ett företag eller kommunalförbund som är en del av Sobona kan du få råd och stöd genom KFS-företagens Trygghetsfond.

Inom Svenska kyrkan är det Kyrkans trygghetsråd som kan ge dig omställnings- och kompetensstöd.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Kollektivavtalet ger mervärde

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning.

Fördelar med kollektivavtal

Vad innebär det egentligen att ha kollektivavtal? Se listan över vilka anställningsvillkor som påverkas och vilka effekter det har för dig som anställd.