Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Omställning

Har du en anställning som omfattas av ett kollektivavtal, kan du som arbetstagare ha rätt till extra stöd om du skulle bli uppsagd, enligt ett särskilt omställningsavtal.

)

Omställningsstöd

Rätten till omställningsstöd regleras i kollektivavtalet

Har du en anställning som omfattas av ett kollektivavtal, kan du som arbetstagare ha rätt till extra stöd om du skulle bli uppsagd, enligt ett särskilt omställningsavtal. Om du inte omfattas av kollektivavtal kan din arbetsgivare ibland erbjuda egna lösningar, men det är inte någon rättighet.

Syftet med omställningsstödet är att få stöd att hitta ett nytt arbete och förstärka sin yrkeskompetens. Avtalen omfattar medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och i vissa fall även de som blir uppsagda på grund av ohälsa.

Vad kan jag få för stöd om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Vilka trygghetssystem du omfattas av beror på vilket avtalsområde som gäller för din anställning. Du kan få individuellt personligt stöd och i vissa fall även kompletterande inkomstskydd (utfyllnad av a-kassan).

Det finns även möjlighet till förbyggande medel som arbetsgivarna kan använda till kompetensutveckling av befintlig personal för att förebygga uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Inom statlig sektor kan Trygghetsstiftelsen ge dig stöd att hitta nytt jobb eller att vidareutbilda dig.

Inom kommunal sektor (primärkommuner, regioner, vissa kommunala bolag) kan Omställningsfonden ge liknande stöd. För före detta KFS-bolagen, som numera ingår i Sobona, finns KFS-trygghetsfond, som administreras av Omställningsfonden.

Inom privat sektor omfattas många av likande omställningsorganisationer varav den största är Trygghetsrådet.

Omställning är en kollektivavtalad förmån

Omställningsorganisationerna uppnår goda resultat för de individer som använder deras tjänster och en klar majoritet finner nytt arbete eller vidareutbildar sig. Det är arbetsgivaren som anmäler medarbetaren men det är upp till varje individ att välja om en vill ta emot stödet.

Ta gärna stöd och råd från din omställningsorganisation om du hamnar i en situation där du behöver gå vidare i ditt arbetsliv.

Du som medlem är också välkommen att kontakta Akavias rådgivning om du har frågor kring omställning eller behöver stöd.

Länkar till olika omställningsaktörer

Anställda i privat sektor

TRR Trygghetsrådet
Tjänstemän anställda inom KFO omfattas av TRR.
Trygghetsrådet TRS
Trygghetsrådet - Fastigo

Anställda i statlig sektor

Trygghetsstiftelsen

Anställda i kommuner, regioner och vissa Sobona-bolag

Omställningsfonden
Tidigare KFS-bolag (inom Sobona)

Anställda inom Svenska kyrkan

Kyrkans Trygghetsråd

Anställda i försäkringsbranschen

För anställda i försäkringsbranschen ingår omställningsstödet i kollektivavtalet, istället för att som på andra avtalsområden regleras i ett separat omställningsavtal. Se kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för Sacoförbundens medlemmar i försäkringsbranschen mellan FAO, Akavia och Sveriges ingenjörer, kapitel 2 paragraf 10.

Till avtalet