Gå till Innehållet

Frågor och svar om din pension

Har du frågor om din pension? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om pensionen.

Hur länge måste jag arbeta respektive får jag arbeta?

Från och med 2023 höjdes åldern för när du som tidigast kan börja ta ut den allmänna pensionen till 63 år. År 2026 kommer den höjas ytterligare till 64 år.

Den så kallade LAS-åldern, det vill säga den ålder som du har rätt att få jobba kvar till på arbetsplatsen, är från och med i år höjd till 69 år.

Vad innebär flexpension och omfattar den alla?

Flexpensionen innehåller två delar; extra avsättningar till din tjänstepension och möjlighet att gå ner i tid, oftast från 62 års ålder. Det är arbetsgivaren som avgör om du får går ner i tid eller inte. Blir du beviljad ska arbetsgivaren i de flesta avtal betala in premier för tjänstepensionen som om du arbetat kvar på sin tidigare tjänstgöringsgrad. Flexpension finns i de flesta kollektivavtal i privat sektor. Statliga sektorn har en variant medan kommun och regionsektorn ännu inte har någon flexpension i sitt avtal.

Vad bör jag tänka på om jag vill jobba deltid?

Om du arbetar deltid under en längre period kan det få negativa konsekvenser på din framtida pension.  Du bör heller inte arbeta deltid om du snart ska gå i pension. Det kan få stora konsekvenser på din (förmånsbaserade) tjänstepension.

Exempel:
En person som har tjänstepensionen ITP 2 bör inte gå ner i tid efter 60 års ålder.  Det finns dock möjlighet att gå ner i tid inom så kallad flexpension, och under vissa förutsättningar få premier insatta till sin tjänstepension som om man jobbat kvar på sin heltid.

Vad är skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension?

I premiebestämd tjänstepension är premien känd. Det är procentsatser av din lön som arbetsgivaren betalar varje månad. Utfallet, det vill säga storleken på din pension är inte känd. Den beror bland annat på värdeutvecklingen på de pengar som arbetsgivaren betalar in till din pensionsförsäkring.
I förmånsbestämd tjänstepension är utfallet känt, det vill säga hur stor pension du ska få. Det är givna procentsatser på din slutlön eller på ett genomsnitt av dina sista år i arbetslivet som utgör storleken på pensionen. Premien som arbetsgivaren ska betala under ditt arbetsliv är inte känd utan räknas ut av försäkringsbolagens aktuarier.

Vad är det första man bör göra?

Helst ska du arbeta hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Då är du garanterad att få tjänstepension. Arbetar du hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal är det upp till arbetsgivaren om man ska erbjuda detta. Vanligast bland dessa arbetsgivare är att man har någon form av tjänstepension medan andra inte har någon alls. Det är också lägre avgifter på tjänstepensionen inom de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna.

Vad bör jag tänka på om pensionen är nära?

Det finns olika skatteregler för olika åldrar. Om du planerar för att gå när du är runt 65 år, vilket fortfarande är det vanligaste, kan det vara bra att vänta till året du fyller 66 år.  Då är det, som reglerna ser ut nu, en lägre skatt för 67-åringar. Du kan också titta på hur lång tid man ska ut tjänstepensionen. Tar du ut mycket pension på kort tid i början kan skatten bli hög om du kommer över gränsen för statlig skatt.

När ska jag meddela arbetsgivaren att jag vill gå i pension?

Det är ordinarie uppsägningstid som gäller fram till LAS-åldern som är 69 år. Efter det är det en månads uppsägning. Om du vill börja ta ut den allmänna pensionen bör du meddela Pensionsmyndigheten tre månader innan tänkt pensionsdatum.

Inom tjänstepensionen finns det olika regler inom olika tjänstepensionsplaner. Generellt blir du kontaktad av försäkringsbolagen strax innan du fyller 65 år. Vill du gå tidigare får du själv kontakta bolagen. Tänk på att om du börjat utbetalningen av din tjänstepension kan du inte avbryta uttaget, fundera därför noga innan du påbörjar uttaget tjänstepensionen.

När bör jag fundera på löneväxling?

Du bör bara löneväxla om man efter bruttolöneavståendet har en årslön på minst 8,07 inkomstbasbelopp vilket 2024 motsvarar en månadslön på 51 245 kronor. Om man efter löneväxling hamnar under denna nivå så får man mindre avsättning till den allmänna pensionen.

Läs mer om allt du behöver tänka på vid löneväxling

Vad kan jag ställa för krav på min arbetsgivare?

Om arbetsgivaren har kollektivavtal är kravet att de ska erbjuda tjänstepension. En arbetsgivare måste också förstås betala sociala avgifter där premien till den allmänna (statliga) pensionen ingår.

Innebär hög lön automatiskt att jag får en hög pension?

Det finns ett klart samband mellan hög lön och hög pension. Men det beror också på hur du placerar dina pensionspengar.  Om du placerar i fonder med hög risk kan du förlora pengar vid en börsnedgång. 

När anser ni att man ska börja tänka på sin pension?

Tidigt. I den allmänna pensionen räknas all inkomst, förutsatt att du tjänar minst 24 238 kronor under året (2024). I (premiebaserad) tjänstepension är det en fördel att börja jobba tidigt så att premierna som arbetsgivaren betalar kan växa under så lång tid som möjligt. I kommun och region-sektorn och inom staten finns ingen nedre åldersgräns för den premiebestämda tjänstepensionen.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Bästa pensionstipsen för din ålder

Hur förbereder du dig för livet efter arbetslivet? Beroende på hur gammal du är finns det olika saker du bör tänka på. Här har Akavias pensionsexperter samlat de bästa pensionstipsen för din ålder.

Flexpension

Du som har kollektivavtal har med stor sannolikhet tillgång till flexpension. Det beror dock på vilken sektor och vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom, läs mer för att lära dig vad det kan vara.