Gå till Innehållet

Psykisk ohälsa i arbetslivet

Akavia arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, eftersträvar goda arbetsförhållanden och förebygger trakasserier, ojämställdhet och kränkningar i arbetslivet. Genom att öka kunskapen och rusta förtroendevalda och skyddsombud att verkar för sunda arbetsmiljöer skapas också goda förutsättningar att komma till rätta med kränkande särbehandling och den tystnadskultur som ofta försiggår vid psykisk misshandel.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och är många gånger kopplad till arbetslivet. Kränkande särbehandling och psykiskt våld på jobbet kan orsaka stressrelaterad ohälsa och i förlängningen, sjukskrivning. Trakasserier och kränkningar i arbetslivet är dessvärre vanligt men tystnadskulturer och maktstrukturer gör det svårt att komma åt och påverka. Dessutom gör normaliseringsprocessen att många offer själva tar på sig skulden och ansvaret för att lösa problemet.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Men trots att kränkande särbehandling, mobbning och tystnadskultur kan påverka effektiviteten genom försämrade resultat och ytterst öka personalomsättningen och sjukskrivningstalen är det lång ifrån alla arbetsgivare som arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Även om Akavia inte kan bestämma hur en verksamhet ska bedrivas kan vi försöka påverka genom att utbilda och förändra via lokala föreningar och skyddsombud. Här vill Akavia vara en upplysande och påverkande kraft.

Utbildningsmaterial och diskussionsfrågor

Akavias utbildningsmaterial och diskussionsfrågor om härskartekniker och tystnadskultur respektive psykisk misshandel, ökar kunskapen och medvetenheten och uppmuntrar till förebyggande arbete och civilkurage. Materialet finns tillgängligt i aktivitetsbanken för Akavias förtroendevalda.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

När ska jag vända mig till ett skyddsombud?

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Din arbetsmiljö

Din arbetsgivare har huvudansvaret för din arbetsmiljö. Här kan du läsa mer om dina rättigheter och vilka lagar som gäller för dig som anställd.