Gå till Innehållet

Arbetsskada och Trygghetsförsäkring

Om du skadar dig i arbetet kan du ha rätt till ersättning. Den måste du alltid ansöka om själv.

Har du råkat ut för en arbetsskada?

Vad räknas som en arbetsskada?

Arbetsskador delas in i fyra olika kategorier:

  1. Arbetssjukdom innebär ohälsa som orsakats av ditt arbete. Det kan till exempel vara sjukdomar eller skador som du drabbas av på grund av stress, tungt arbete eller buller.
  2. Olycksfall i arbetet. Olycksfall i arbetet innefattar olyckor som sker på din arbetsplats. Om du råkar ut för en olycka under en tjänsteresa eller utbildning kan även den räknas som olycksfall i arbetet. Om du utsätts för hot eller överfall i samband med ditt arbete räknas även det in i den här kategorin.
  3. Färdolycksfall. Om du råkar ut för en olycka på vägen till eller från jobbet räknas det som färdolycksfall. Det gäller dock bara på den direkta vägen till eller från jobbet, och alltså inte om du till exempel åker en annan väg än vanligt för att göra något privat ärende.
  4. Smittsamma sjukdomar. Om du smittas av en sjukdom kan det räknas som arbetsskada. Det gäller till exempel om du blir smittad i samband med att du vårdar smittbärande personer. Det kan även gälla om du exempelvis smittas i samband med jobb i ett laboratorium.

Anmäla arbetsskada

Om du skadar dig i arbetet ska din arbetsgivare omedelbart anmäla det till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador samt skador under resa till och från arbetet.

I vissa fall ska arbetsgivaren anmäla skador eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Anmäl arbetsskada - Arbetsmiljöverket

Om du skadat dig i arbetet - Försäkringskassan

Anmälan kan leda till att du får viss ersättning från Försäkringskassan. Du kan även ha rätt till ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna om du råkar ut för en arbetsskada. Tänk på att det alltid är du själv som måste ansöka om ersättning.

Beräkna skadeersättning

Hur mycket du får i ersättning om du råkar ut för en arbetsskada beror på flera saker, bland annat din inkomst och om din arbetsplats har kollektivavtal. Du kan även ha rätt till ersättning genom försäkringar som du har tecknat.

För att räkna ut hur mycket du kan få i ersättning kan du använda dig av Ersättningskollen.

Gå till Ersättningskollen.se

De kan ge dig en uppskattning av hur mycket du kan få i inkomst under tiden som du är sjukskriven.

Om du vill veta exakt hur mycket du får i ersättning ska du vända dig till Försäkringskassan och de försäkringsbolag där du har dina försäkringar. Om din arbetsplats har kollektivavtal ska du även kolla upp vad som står i det.

Har du råkat ut för en arbetsskada?

Kontakta Akavia så får du hjälp av våra experter. 

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Mer stöd och vägledning

Då ska du kontakta skyddsombudet

Få mer kunskap om vad ett skyddsombud gör och hur skyddsombudet arbetar för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Arbetsgivarens ansvar vid arbetsskada

Här hittar du information om vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta om någon anställd råkar ut för en arbetsskada.