Gå till Innehållet

Arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada ska det anmälas av din arbetsgivare. Det gäller även tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat leda till skada eller olycksfall.

Ditt arbetsmiljöansvar som chef

Här hittar du information om vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta om någon anställd råkar ut för en arbetsskada.