Gå till Innehållet

Föräldralön och föräldrapenning

Det kan göra stor skillnad för din privatekonomi om du har kollektivavtalad föräldralön eller inte. Få koll på vilka regler som gäller för föräldralön här.

Din ersättning som föräldraledig

Föräldrapenning och graviditetspenning är två olika sorters ersättning som du ansöker om och får utbetald av Försäkringskassan när du är föräldraledig. Utöver det finns även kollektivavtalade ersättningar som ger dig mer pengar under föräldraledigheten; föräldralön och föräldrapenningtillägg som betalas av din arbetsgivare.

Vad är föräldralön?

Föräldralön är ett komplement till föräldrapenningen som innebär att du får ut mer pengar som föräldraledig. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralön betalas ut av din arbetsgivare och fungerar på olika sätt beroende på bransch och kollektivavtal. 

Vad är föräldrapenningtillägg? 

Föräldrapenningtillägg är likt föräldralön ett komplement till Försäkringskassans föräldrapenning. Tilläggets utformning ser olika ut beroende på vilket kollektivavtal din arbetsplats omfattas av. 

Vad krävs för att jag ska få föräldralön eller föräldrapenningtillägg? 

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Kraven för att få föräldralön eller föräldrapenning anges i det kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av, men vanligtvis gäller det oavsett hur länge du varit anställd. 

Vill du veta vad som gäller för föräldratillägg eller föräldralön i ditt kollektivavtal? Hitta ditt avtal inom: 

Hur mycket kan jag få i föräldralön? 

I de flesta kollektivavtal för akademiker ger föräldralönen cirka 10 procent av din lön upp till lönetaket för föräldrapenning, och mellan 80-90 procent av hela lönen över lönetaket för föräldrapenning. Hur länge du har rätt till föräldralön kan variera från tre månader upp till hela perioden du är föräldraledig. För att ta reda på vad som gäller för just dig, kolla vad som står i ditt kollektivavtal gällande föräldralön eller föräldrapenningtillägg. 

Med hjälp av Sacos uträkningstjänst kan du räkna ut vad du får i föräldralön beroende på vilken sektor du jobbar inom. Kontrollera om det finns någon lokalt kollektivavtal på din arbetsplats genom att söka efter avtalet inom privat, statlig eller kommunal och regional sektor. 

Kan jag få föräldralön utan kollektivavtal?

I vissa fall kan privata arbetsgivare som inte har kollektivavtal istället ha en egen policy för föräldralön. Däremot kan en policy ändras eller tas bort och därför är ett värdefullt råd att komma överens med din arbetsgivare om att skriva in föräldralön i ditt anställningsavtal istället. Då är du skyddad ifall arbetsgivaren i efterhand skulle ändra eller ta bort policyn för föräldralön. 

Det finns många fördelar med att ha kollektivavtal utöver föräldralön. Vill du att din arbetsgivare tecknar ett kollektivavtal – tipsa oss gärna genom att kontakta våra förhandlare/rådgivare. 

Föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättningen du får från Försäkringskassan för att kunna vara hemma med ditt barn. 

Vad krävs för att jag ska få föräldrapenning? 

För att du ska få föräldrapenning krävs det att du är hemma med barnet i stället för att jobba, söka jobb eller studera. Du behöver också vara försäkrad i Sverige. 

Föräldrapenning betalas ut om du är förälder eller vårdnadshavare till barnet. Du räknas även som förälder om du är gift eller sambo med barnets förälder och 

  • har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern, eller 
  • är eller har varit gift med föräldern, eller 
  • är eller har varit registrerad partner med föräldern. 

Vad påverkar hur länge, hur mycket och när kan jag få föräldrapenning? 

Hur många dagar med föräldrapenning du får beror bland annat på ifall ni är två föräldrar som ska dela på dagarna eller om du har ensam vårdnad. Hur mycket pengar du får beror på din inkomst och vilket år ditt barn är fött avgör när du kan ta ut din föräldrapenning. 

Hur länge kan jag få föräldrapenning? 

Du kan ta ut föräldrapenning fram till och med dagen då ditt barn fyller 12 år eller avslutar årskurs fem i grundskolan.  

Om ni är två föräldrar som ska dela på dagarna kan ni få föräldrapenning i 480 dagar för ett barn och ni kan fördela dagarna emellan er. Däremot är 90 dagar reserverade och kan inte föras över till den andra föräldern (60 dagar om barnet är fött innan 2015). Får ni tvillingar eller trillingar får du och den andra föräldern ta ut föräldrapenning för ytterligare 180 dagar per barn.  

Har du ensam vårdnad har du rätt till att ta ut föräldrapenning för ett barn i 480 dagar och om du får tvillingar har du rätt till ytterligare 180 dagar per barn. 

Eftersom du enbart får spara ett visst antal dagar efter att ditt barn har uppnått en viss ålder är det viktigt att planera och ta ut dessa för att undvika att de går förlorade.  

Hur gör jag för att få föräldrapenning? 

Du ansöker om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter att du varit hemma med barnet. 

Hur ser reglerna för föräldrapenning ut?

När det gäller regler och förutsättningar för föräldrapenning ska du vända dig till Försäkringskassan, som är den myndighet som hanterar frågorna och som också sköter utbetalningarna.

Undrar du något över föräldralön eller föräldrapenningtillägg kan våra förhandlare/rådgivare hjälpa dig att tolka ditt kollektivavtal.

Graviditetspenning

Graviditetspenning är ersättning du kan få från Försäkringskassan om du är gravid och inte kan jobba på grund av att du har ett fysiskt ansträngande arbete. Det gäller även om du har risker i din arbetsmiljö som gör att du inte kan jobba. 

Vad krävs för att jag ska få graviditetspenning? 

För att få graviditetspenning krävs det att du inte kan bli omplacerad till en tjänst som är mindre ansträngande eller mindre riskfylld, och du måste du vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid. Det krävs också att du förlorar arbetsinkomst samt att du är försäkrad i Sverige. 

Mer råd och stöd om ersättning som föräldraledig

Få svar på dina frågor om föräldraledighet

Om man vill säga upp sig under föräldraledigheten – hur gör man då? Och vad händer om jag blir uppsagd? Få råd om regler och rättigheter som föräldraledig.

Så påverkas livslönen av föräldraledighet

Ta del av statistik över hur skillnaden mellan föräldraledighet bland män och kvinnor påverkar livslönen, innan ni ska planera föräldraledigheten.