Gå till Innehållet

Föräldrapenning och föräldralön

Pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att jobba, söka jobb eller studera kallas föräldrapenning.

Ersättning under föräldraledigheten

Föräldrapenning och Föräldralön

Både föräldrapenning och graviditetspenning betalas ut av Försäkringskassan. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du även ha rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg om du arbetar inom offentlig sektor. Den betalas av din arbetsgivare.

Vad krävs för att jag ska få graviditetspenning?

Graviditetspenning kan du få ifall du är gravid och inte kan jobba på grund av att du har ett fysiskt ansträngande arbete. Det gäller även om du har risker i din arbetsmiljö som gör att du inte kan jobba. För att få graviditetspenning krävs det att du inte kan bli omplacerad till en tjänst som är mindre ansträngande eller mindre riskfylld.

För att få graviditetspenning måste du vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid. Det krävs också att du förlorar arbetsinkomst samt att du är försäkrad i Sverige. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller samt ansöka om graviditetspenning på Försäkringskassans hemsida.

Vad krävs för att jag ska få föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas ut om du är förälder eller vårdnadshavare till barnet. Du räknas även som förälder om du är gift eller sambo med barnets förälder och

  • har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern
  • är eller har varit gift med föräldern
  • är eller har varit registrerad partner med föräldern

För att du ska få föräldrapenning krävs det också att du är hemma med barnet i stället för att jobba, söka jobb eller studera. Du behöver också vara försäkrad i Sverige.

Hur många dagar med föräldrapenning du får beror bland annat på ifall ni är två föräldrar som ska dela på dagarna eller om du har ensam vårdnad. Hur mycket pengar du får beror på din inkomst. Vilket år ditt barn är fött avgör när du kan ta ut din föräldrapenning.

Du ansöker om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida. Där kan du även läsa mer om vilka villkor som gäller för föräldrapenning, hur många dagar du kan få samt hur mycket pengar du får.

Vad krävs för att jag ska få föräldralön eller föräldrapenningtillägg?

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du ha rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Det är ett komplement till föräldrapenningen som ger dig mer pengar under din föräldraledighet. Hur mycket pengar du får beror på vad som står i kollektivavtalet. En del kollektivavtal har även bestämmelser rörande graviditetslön. Både föräldralön/föräldrapenningtillägg och graviditetslön betalas av din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Privata arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan i vissa fall ha en egen policy för föräldralön. Ett bra tips om ni inte har kollektivavtal på din arbetsplats är att eventuell föräldralön skrivs in i ditt anställningsavtal. Då är du skyddad ifall arbetsgivaren i efterhand skulle ändra eller ta bort policyn för föräldralön.

Mer för dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på Avtalat.se