Avvikande telefontider i veckan

Rådgivningen är stängd den 27 januari kl 13-17 samt den 28 januari kl 9-13 (på grund av utbildning).

Kontakta via mejl istället

Akavias stiftelse för vidareutbildning

Akavias stiftelse för vidareutbildning, har till ändamål att bedriva och främja vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Vidareutbildningen ska enligt stiftelsens stadgar syfta till att vidmakthålla eller vidareutveckla kunskaper som man fått genom den akademiska grundexamen.

Finansiering av vidareutbildning

Hel- eller delfinansiering

Stiftelsen bedrev tidigare egen utbildningsverksamhet men uppfyller nu sitt ändamål genom att hel- eller delfinansiera utbildningar som anordnas av andra eller genom att ersätta kurskostnader för enskilda.

Styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse som utses av Akavias förbundsstyrelse. Ordförande i stiftelsens styrelse är Håkan Öberg.

Aktuell verksamhet

Under hösten 2020 delar stiftelsen ut ett antal individuella stipendier för vidareutbildningar för jurister, samhällsvetare och ekonomer. Stipendium beviljas för utbildningar som syftar till att vidmakthålla eller vidareutveckla de kunskaper som sökanden fått genom sin akademiska grundexamen. Utbildningar där sökanden själv gör en betydande egen insats eller ansträngning för att kunna genomföra den prioriteras. Ett stipendium kan vara maximalt 7 500 kronor och ska i första hand avse kursavgifter, litteratur och liknande. Halva kostnaden för resor och boende kan också ersättas.

Frågor om stipendiet kan skickas till jsv@akavia.se

Ansökan

Du kan ansöka om och beviljas stipendium innan du går en utbildning. Utbetalningen sker efter avslutad utbildning. Du ska personligen ha betalat för utbildningen. En organisation kan alltså inte få ersättning för utbildningskostnader man betalat för enskilda anställda.

Ansökan skickas till JSV på jsv@akavia.se. Den ska innehålla en beskrivning av kursen och vilka kostnader som stipendiet ska täcka.

Sökandes personuppgifter kommer att behandlas av stiftelsen för beredning och prövning av ansökan om stipendium samt för uppföljning av utbetalning av stipendier. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig.

Bidrag till studier – sök Akavias stipendium

Du som är jurist, samhällsvetare eller ekonom, och har en akademisk grundexamen, kan få ett ekonomiskt bidrag från Akavias stiftelse för vidareutbildning om du vill studera vidare.

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Tidningen Karriär. 

 

Läs mer på civilekonomen.se