Gå till Innehållet

Akavias stiftelse för vidareutbildning

Akavias stiftelse för vidareutbildning, har till ändamål att bedriva och främja vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Vidareutbildningen ska enligt stiftelsens stadgar syfta till att vidmakthålla eller vidareutveckla kunskaper som man fått genom den akademiska grundexamen.

Finansiering av vidareutbildning

Hel- eller delfinansiering

Stiftelsen bedrev tidigare egen utbildningsverksamhet men uppfyller nu sitt ändamål genom att hel- eller delfinansiera utbildningar som anordnas av andra eller genom att ersätta utbildningskostnader för enskilda.

Styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse som utses av Akavias förbundsstyrelse. Ordförande i stiftelsens styrelse är Håkan Öberg.

Aktuell verksamhet

Under våren 2024 delar stiftelsen ut ett antal individuella stipendier för vidareutbildningar för jurister, samhällsvetare och ekonomer. Stipendium beviljas för utbildningar som syftar till att vidmakthålla eller vidareutveckla de kunskaper som sökanden fått genom sin akademiska grundexamen. Utbildningar där sökanden själv gör en betydande egen insats eller ansträngning för att kunna genomföra den prioriteras. Stipendier kan bara ges för vidareutbildningar. Det innebär att stipendier inte kan beviljas för akademiska grundutbildningar. Stipendier ges normalt inte heller för utbildningar som genomförs i nära anslutning till en grundexamen. 

Ett stipendium kan vara maximalt 7 500 kronor och ska i första hand avse kursavgifter, litteratur och liknande. Halva kostnaden för resor och boende kan också ersättas.

Ändamålet med stiftelsen gör att stipendium endast kan beviljas för vidareutbildningar av jurister, samhällsvetare och ekonomer. Detta innebär att stipendier för vidareutbildningar för förbundets övriga medlemsgrupper tyvärr inte kan beviljas.

Det är önskvärt att den som beviljas ett stipendium kan tänka sig att medverka i Akavia Aspekt och berätta om hur stipendiet använts.

Läs om tidigare stipendietagare i Akavia Aspekt.

Frågor om stipendiet kan skickas till stiftelsen@akavia.se

Ansökan

Du kan ansöka om och beviljas stipendium innan du går en utbildning. Utbetalningen sker efter avslutad utbildning. Du ska personligen ha betalat för utbildningen. En organisation kan alltså inte få ersättning för utbildningskostnader man betalat för enskilda anställda.

Ansökan skickas till stiftelsen på stiftelsen@akavia.se. Den ska innehålla en beskrivning av kursen, och vilka kostnader som stipendiet ska täcka samt en beskrivning av hur sökanden anser att vidareutbildningen kommer att bidra till att de akademiska grundkunskaperna hålls aktuella eller kompletterar dessa.

Senaste ansökningsdag för höstens stipendier är den 2 maj 2024.

Personuppgifter

Sökandes personuppgifter kommer att behandlas av stiftelsen för beredning och prövning av ansökan om stipendium samt för uppföljning av utbetalning av stipendier. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Fördelar med att gå med i ett fackförbund

Vem kan vara medlem?

Hos oss kan du vara medlem oavsett om du är student, egenföretagare, chef, pensionär eller anställd. Det enda som krävs är att du har – eller studerar med avsikt att ta – en kandidatexamen inom någon av våra sex professioner. Detta innebär att du inte behöver byta fackförbund om du skulle byta sektor eller karriärväg, vilket kan hända hos andra fackförbund.

Varför ska jag gå med i ett fackförbund?

Det finns många anledningar till att gå med i ett fackförbund. Och du är inte ensam, det är faktiskt så att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund. Läs mer om anledningarna till att gå med i Akavia här.