Gå till Innehållet

Arbetslivet vinner på mångfald

Mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationer att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KARRIÄR PÅ LIKA VILLKOR

En mångfald av bakgrunder, erfarenheter, intressen och styrkor ska användas och utvecklas i alla verksamheter. Varje individ är unik. Genom att se det och bygga på individens styrkor, ges förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för verksamheten och för individen.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan