Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Argumenten för att höja din lön

Det är viktigt att vara konkret när det kommer till lönesamtalet. Akavia har därför tagit fram några tydliga sätt att bemöta arbetsgivarens argument i ditt lönesamtal.

)

Chefen säger: ”Här tillämpar vi avtalet”

Många chefer menar att det endast är den fastställda budgetramen som avgör din löneökning. Löneavtalen som Akavia förhandlar påtalar dock att lönen ska sättas i relation till din kompetens och prestation. Dessutom utgår våra avtal från att hänsyn ska tas till företagets ekonomiska förutsättningar. Går det bra för företaget ekonomiskt bör detta även visa sig i lönerevisionen. Så ibland kan du behöva tydliggöra för arbetsgivaren var du är medlem, så att det blir tydligt vilket löneavtal som ska tillämpas vid din lönerevision.  

Chefen säger: ”Vi måste hålla budgeten”

De viktigaste faktorerna för lönesättning i avtalet är just prestation, leverans och kompetens. Visst har din chef en budget, men enligt avtalet ska din löneökning inte begränsas av ett sådant tak. Här blir huvudfrågan från dig till chefen hur de menar att du ska hålla motivationen uppe om du inte blir premierad för att din insats också bidrar till bolagets vinst. För det är ju din drivkraft, att om det går bra för bolaget så bör det även gå bra för dig, så länge du levererar.

Chefen säger: ”I år satsar vi på de yngre/personer som halkat efter i lönesättningen”

Lönen ska sättas i relation till prestation och leverans. Därtill kan det inte vara rimligt att du ska drabbas negativt för att bolaget har en dålig lönesättning. Detta är ett ansvar som arbetsgivaren själv helt måste bära, och också se till att hantera genom en annan budget än den som är satt för lönerevisionen. För en person som ligger långt efter alla andra på arbetsplatsen gäller att bolaget ska göra en lönejustering som är skild från de pengar som används till lönerevisionen. Detta ska inte påverka din lön.

Chefen säger: ”Du ligger redan högt i bolaget statistiskt sett”

Det är prestationen som värderas, hur ska du motiveras att öka din prestation och kompetens om bolaget menar att du nu nått lönetoppen? Det kan krävas att fråga bolaget hur de menar att du ska fortsätta hålla en hög motivation om de menar att du ska fortsätta leverera på topp men inte får någon löneutveckling. Du har ju uppnått den lön du har för att du är högpresterande, detta måste fortsätt belönas. Därtill är det ju arbetsgivaren som satt din lön, så därmed är det ett tecken på att de vet att du gör ett bra jobb.

Chefen säger: ”Du har redan fått gå en dyr utbildning i år”

Precis, det är sant. Då är du mer ett av de incitament som ska ge högre lön. Kompetensutvecklingskostnader ska inte hämma din löneutveckling utan snarare höja den.

Chefen säger: ”Du kom in på en för hög ingångslön”

Det var det marknadsvärde du ansågs ha när du kom in i bolaget. Löneutvecklingen utgår ju ifrån prestation och kompetens. Det kan också vara så att du kom in i bolaget från en annan tjänst med en god lönesättning som motiverade detta, det vill säga att du är en anställd som tillför ett stort mervärde till bolaget och därför kommer ligga i det övre löneskiktet statistiskt.  

Chefen säger: ”Tyvärr finns det inga pengar med hänsyn till den nu rådande konjunkturen”

Visst måste du som anställd förstå att marknadsläget påverkar löneläget om det haft en inverkan på företagets produktion och vinstnivå. Detta gör att en lågkonjunktur kan påverka och inte ge samma förutsättningar till höga lönelyft som annars.

Du kan dock fortfarande få mest i relation till det utrymme som finns i procent, men i det läget kanske inte i samma krontal som andra år när det procentuella utrymmet var större I detta läge så kan du behöva tydlighet kring att du då kommer premieras om det senare går bra för bolaget. Kanske ett separat lönesamtal utöver revisionen när konjunkturen vänder kan vara möjligt att kräva och enas om i skrift.  

Chefen säger: ”Jag har inte mandat att ge mer”

Det är viktigt att du pratar med en lönesättande chef som just har mandat att sätta lön. Om det är så att din chef i sin tur får lönepotten av sin chef så blir ditt uppdrag att hjälpa chefen med argument gentemot sin egen chef för varför din lön måste upp. Här ska du kraftsamla, och som alltid vara konkret med vad du gjort och hur ditt löneläge står sig i relation till de faktorer som påverkar din lön.

Chefen säger: ”Du får inte mer”

Får du lägre lön än andra i företaget indikerar det att du gör ett sämre jobb än dina kollegor. Begär konkreta förslag på vad du kan göra för att förbättra din löneutveckling. Be chefen förklara vad du behöver göra för att få en bättre löneutveckling. Se till att detta dokumenteras i skrift. Här kan det även vara läge att fundera över om du kan diskutera en ersättning utöver ren lön, kanske går det att förhandla om mer semester, dyrare gymkort, en tjänstecykel eller en utbildning som de inte vill bekosta genom det ordinarie kompetensutvecklingsprogrammet.

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.