Gå till Innehållet

Ekonomer efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av ekonomer som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som ekonom för att få en bra start på karriären.

 • Hur jag får mitt första jobb som ekonom?

  De vanligaste vägarna in på arbetsmarknaden har traditionellt varit genom kontakter. Vi ser nu en tydlig ökning i användningen av sociala medier och digitala verktyg för att hitta jobb. Både LinkedIn, annonser på arbetsgivares hemsidor samt arbetsförmedlingens platsbank används i allt högre grad. Ekonomer är inget undantag och en fjärdedel svarar att de hittade sitt nuvarande jobb genom LinkedIn. Sammantaget står internet/sociala medier för 63 procent av hur ekonomer hittade sitt nuvarande arbete. Totalt 37 procent står för de traditionella metoderna, såsom kontakter, spontanansökningar eller via praktik.

  Det är tydligt att arbetsgivare i högre grad använder digitala plattformar för att annonsera lediga tjänster och att man bör använda sig av sociala medier för att öka sina chanser att hitta ett jobb. För en nyexaminerad ekonom är det därför klokt att kombinera både de traditionella metoderna och de nya för att lättare hitta ett jobb.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få feedback på din LinkedIn profil
  Låt experter granska ditt cv
 • Var finns jobben för nyexade ekonomer?

  Här arbetar nyexaminerade ekonomer:
  84 procent inom privat sektor
  10 procent inom statlig sektor
  4 procent inom kommunal sektor
  2 procent inom högskola och utbildning.

  De verksamhetsområden som är vanligast för ekonomer efter examen är att arbeta inom, är finans, bank, revision eller annan privat verksamhet. De flesta ekonomer jobbar med ekonomifunktioner eller med finans. Revision är ett annat vanligt arbetsområde för ekonomer.
 • Vilken ingångslön kan jag förvänta mig som nyexaminerad ekonom?

  35 000 kronor är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad ekonom. Lön sätts individuellt och påverkas av en mängd faktorer som exempelvis utbildning, yrkesroll, bransch, arbetsuppgifter och geografi.

  Att ange ett löneanspråk är ett bra sätt att påverka sin lön och den fortsatta utvecklingen. I undersökningen framgår att 46 procent av de nyexaminerade ekonomerna anger ett löneanspråk, vilket är lägre än för övriga utbildningsgrupper i Akavia där snittet är 49 procent.

  Att ange ett löneanspråk är viktigt för dig som nyexaminerad. Skillnaden mellan de ekonomer som angav ett löneanspråk och de som inte gjorde det var 1 500 kronor i bruttolön. De som angav ett löneanspråk hade en medelingångslön på 32 680 kronor och de som inte angav ett löneanspråk hade 31 161 kronor.

  Bland de som inte angav löneanspråk, berodde de bland annat på att var fjärde var nöjd med sitt erbjudande, en fjärdedel inte fick tillfälle att lämna löneanspråk och en tiondel svarade att lönen inte var avgörande. Fyra procent svarade att de var rädda att de inte skulle få jobbet om de angav ett löneanspråk.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik
  Få lönerådgivning från experter
 • Hur viktigt är praktik och extrajobb när jag pluggar ekonomi?

  Sju av tio av de nyexaminerade ekonomerna upplevde att de under studietiden inte fick tillräckliga möjligheter till praktik, vilket är betydligt fler än övriga utbildningsgrupper. Endast en tiondel svarade att de haft praktik inom ramen för sin utbildning och de flesta angav att den gav 1–15 poäng. Vilket pekar på att det finns en vilja bland ekonomer att ha praktik inom ramen för sin utbildning och de som har praktik är oftast väldigt nöjda.

  Pandemin medförde att färre arbetsgivare kunde erbjuda praktikplatser och extrajobb. Ekonomer är den grupp där minst antal haft praktik (12 procent) samtidigt som det är den gruppen där flest (65 procent) ansåg att praktiken var viktig. Ekonomer och jurister är de grupper där flest haft extrajobb med relevans för deras nuvarande arbete. Totalt 52 procent anger att de hade ett extrajobb under sin utbildning som hade relevans för deras nuvarande arbete.

  10 steg till en lyckad praktik

Bra att veta om din karriär som ekonom

 • Vad kan jag jobba med som ekonom?

  Många ekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, ekonomistyrning, marknadsföring och försäljning, inköp, redovisning och revision, verksamhets- och affärsutveckling eller utredningsarbete. Och det sker inom vitt skilda områden och branscher.

  Det är även många ekonomer som arbetar inom företagstjänster (revision, rådgivning, redovisning, IT, management, konsult, media, reklam och PR). En stor del arbetar inom finans och försäkring och andra områden är exempelvis tillverkning samt parti- och detaljhandeln. Andra driver egna företag, på hel- eller deltid. Nationalekonomer är ofta anställda i finansbranschen, inom den offentliga sektorn, som departement och förvaltningar, på forskningsinstitut och inom ideella organisationer.

  Inom offentlig sektor arbetar många ekonomer inom Skatteförvaltningen, andra förvaltningar och myndigheter, de statliga affärsverken, kommuner och kommunala bolag samt inom regioner.

  Vad gör en ekonom? 25 vanliga titlar
 • I vilka branscher tjänar ekonomer mest?

  Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. Utifrån vår lönestatistik som uppdateras årligen finns de högsta lönerna för ekonomer inom telecom, finans, försäkring, it och industri. Medianlönen för ekonomer inom privat sektor är 59 000 kronor i månaden, inom statlig sektor 48 300 kronor och inom kommunal sektor 48 400 kronor.

  Till mer lönestatistik för dig som är ekonom
 • Vilka kompetenser efterfrågas i framtiden för ekonomer?

  Akavias rapport "AI-ekonomer och robotcontrollers?" visar att ekonomer även fortsatt behöver utveckla sin digitala och tekniska kompetens men att förmågor som kreativitet, empati, ledarskap, kommunikation och samarbetsförmåga samtidigt blir allt viktigare.

  Rapporten ger exempel på vilka färdigheter som redan i dag är och kan vara särskilt användbara för ekonomer på framtidens arbetsmarknad, som datahantering, dataanalys, programmeringsspråk som SQL, Python och R samt kunskaper inom cybersäkerhet, AI, molntjänster och blockkedjeteknik. För att framtidssäkra sin kompetens vill Akavias ekonomer kompetensutveckla sig inom data/it, AI eller ledarskap, i första hand genom kortare kurser i flexibel form på universitet eller högskola.
 • Vem kan kalla sig civilekonom?

  Civilekonom är inte en skyddad titel utan praxis är att den som har lägst en kandidatexamen i ett ekonomiskt ämne (huvudämne 90 högskolepoäng eller 60 gamla poäng) kan kalla sig civilekonom. Du som är akademiskt utbildad ekonom och medlem i Akavia kan beställa ett diplom som intygar att du enligt praxis kan kalla dig civilekonom. Diplomet finns på svenska och engelska.

  Till skillnad från kandidatprogrammen i ekonomi som motsvarar 180 högskolepoäng, vilket är tre års heltidsstudier, är civilekonomprogrammet fyra års heltidsstudier och leder till en civilekonomexamen, som är en yrkesexamen.

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

"Jag hade tagit vara på de chanser jag fått"

Fabakary Sanneh hade siktet inställt på att bli fotbollsproffs men det visade sig att hans talang för siffror och analyser var större. I dag jobbar han med handelsövervakning på Nasdaq, en roll som kräver mycket detektivarbete.

Verktyg för dig som ekonom

Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov. Här har vi samlat verktyg och förmåner för dig som är ekonom.