Gå till Innehållet

Rehabilitering vid sjukdom

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att den anställde kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro.

Rehabilitering och arbetsanpassning

Det är viktigt att arbetsgivaren ger bra förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Det görs genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det här bör ses som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda resultat uppnås genom samverkan och delaktighet där exempelvis arbetsgivaren, den anställde, skyddsombudet, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan samarbetar för att hitta bra lösningar.

Du kan läsa mer om rehabilitering på Arbetsmiljöverkets hemsida och i föreskriften om anpassning, AFS 2020:5.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men kan behöva anlita företagshälsovård som hjälper till att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår.

Förläggning av arbetstid

Hur kan du som arbetsgivare förlägga arbetet för att dina anställda ska må så bra som möjligt? Här får du information rörande arbetstidsförläggning och hur den påverkar medarbetarna.