Gå till Innehållet

Om din pension

Pensionen brukar delas in i tre delar; den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som din arbetsgivare står för och privat pensionssparande som du själv står för.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen. Den består av olika delar, inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionens storlek avgörs av hur mycket du arbetat och vilken lön du haft.

Du tjänar in allmän pension hela livet men bara på lön upp till en viss nivå (cirka 51 245 kronor per månad 2024). Det är 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar (upp till maxnivån) som avsätts till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande 2,5 procent går till premiepensionen som är den del som du själv kan placera. Gör du inget val hamnar dina premier i förvalsalternativet Sjunde AP-fonden.

Orangea kuvertet

Varje år får du det orangea kuvertet, ett årsbesked med prognos som visar vad du har tjänat in och vad du förväntas få i allmän pension om du arbetar till en viss ålder. 

Det är antalet yrkesverksamma år, din inkomst och hur du valt att placera premiepensionsdelen som avgör det slutliga beloppet. 

Premiebestämd respektive förmånsbestämd pension

Innan du börjar läsa om tjänstepension kan det vara bra att känna till skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd pension.

Premiebestämd tjänstepension betyder att arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön till en försäkring. Här är det alltså premien som är känd. Oftast väljer du själv var pengarna ska placeras. Utfallet, det vill säga storleken på din pension beror på flera saker; hur stora avgifterna är, vilken avkastning du får på kapitalet, din lön och när du går i pension.

Förmånsbestämd tjänstepension betyder att det är förmånen som är känd, det vill säga hur stor pension du får. Oftast uttryckt i en procent av din slutlön när du går i pension. Denna typ av pension är på väg att försvinna i alla sektorer för att helt ersättas av premiebestämd pension.

Tjänstepension

Alla som arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal är garanterade en tjänstepension. Arbetar du hos ett företag som inte har kollektivavtal kan du ändå omfattas av en tjänstepension om arbetsgivare valt att ha det. Vissa företag utan kollektivavtal har ingen tjänstepension alls. Tjänstepension består av ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd.

Tjänstepensionen är mycket betydelsefull eftersom den kompletterar den allmänna pensionen och ger pension för lönedelar där den allmänna pensionen inte ger ersättning, det vill säga även för det du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp, motsvarar en lön över 47 625 kronor per månad (2024).

Tjänstepensionen bygger på hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv. Om du minskar din arbetstid och lön kan tjänstepensionen minska och tvärtom. 

Tjänstepensionerna ser olika ut beroende på vilken sektor du arbetar i. Här delar vi upp informationen i de tre sektorerna:

Privat pensionssparande

Med ett privat sparande kan du själv spara till en högre pension. Anledningarna kan till exempel vara att du vill gå i pension tidigare, att du har jobbat deltid eller att du vill ha mer pengar att leva på som pensionär. Om du saknar tjänstepension i din anställning är det extra viktigt att du själv ordnar med en månatlig avsättning till din tjänstepension inom ramen för ett privat pensionssparande.

Om du saknar tjänstepension i din anställning, får du göra avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration. Detsamma gäller även under vissa förutsättningar om du är egenföretagare. Då kan individuellt pensionssparande (IPS) vara ett alternativ för sparandet. Ett annat alternativ kan vara en privat pensionsförsäkring.

Andra former av sparande, som idag är skattemässigt fördelaktiga, är sparande på ett investeringssparkonto (ISK) eller sparande i form av en kapitalförsäkring. Du kan även spara på ett värdepapperskonto. Villkoren på de olika sparalternativen skiljer sig åt, och vad som är bäst för dig som individ kan också det bero på hur just din situation ser ut. En aspekt som är viktig oavsett sparform, är att du ser till att dina placeringar har låga avgifter. På så sätt går mer pengar till dig, och ränta-på-ränta-effekten gör att dina placeringar växer än mer.

konsumenternas.se kan du läsa mer om alternativen till privat pensionssparande och vad som är viktigt att tänka på.

Läs mer om privat pensionssparande

Du hittar mer information hos Pensionsmyndigheten - Eget sparande till pension.

Ett alternativ till privat pensionssparande är löneväxling till pension. Detta sker via din arbetsgivare som bestämmer om man ska erbjuda detta till sina anställda.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Brist på flexibilitet ger tidigare pensionsavgångar

akaviaaspekt.se / Fler skulle kunna tänka sig att skjuta på pensionen om erbjudandet var mer individanpassat. Arbetsgivarna måste bli bättre på att ta ansvar för sina egna strategier, menar forskare.

Frågor och svar om din pension

Har du frågor om din pension? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om pensionen.