Rätt lön som chef

Att vara chef är både utmanande och ansvarsfullt och det ska avspeglas i din lön. Här ser du vad chefer i olika branscher och sektorer tjänar.

)

Jämför din lön

Akavia samlar Sveriges bästa lönestatistik för akademiker i verktyget Saco-lönesök. Här kan du enkelt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och se korrekt statistik för din yrkesgrupp. Logga in och ta del av statistiken.

Till lönestatistiken (för medlemmar)Bli medlem

Topp fem branscherna

Valet av bransch har stor betydelse för akademikers löner. Här ser du branscherna där chefer har högst lön just nu.

Olika löner i landet

Var du bor i landet påverkar också din lön. Här ser du skillnaden mellan olika geografiska områden. SYD avser Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinges och Skånes län. MELLAN avser Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. 

Sektor påverkar lön

Vilken sektor du jobbar inom påverkar också din lön. Fördelningen bland Akavias medlemmar ser ut såhär:  60 procent i privat, 30 procent i statlig och 10 procent i kommunal sektor. 

Mer om lön

Här berättar vi mer om exempelvis bonus, förmåner och vad du ska tänka på som ny på arbetsmarknaden. 

Vanliga frågor om lönAllt om lönesamtaletAtt tänka på vid rörlig lön/bonusRätt lön som nyexad

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Akavia Aspekt


Aktuella artiklar om lön