Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Rätt lön som chef

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är chef.

)

Jämför din lön

Akavia samlar Sveriges bästa lönestatistik för akademiker i verktyget Saco-lönesök. Här kan du enkelt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och se korrekt statistik för din yrkesgrupp. Logga in och ta del av statistiken.

Till lönestatistiken (för medlemmar)

Topp fem branscherna

Valet av bransch har stor betydelse för akademikers löner. Här ser du branscherna där chefer har högst lön just nu.

Olika löner i landet

Var du bor i landet påverkar också din lön. Här ser du skillnaden mellan olika geografiska områden. SYD avser Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinges och Skånes län. MELLAN avser Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. 

Sektor påverkar lön

Vilken sektor du jobbar inom påverkar också din lön. Fördelningen bland Akavias medlemmar ser ut såhär:  40 procent i privat, 20 procent i statlig och 7 procent i kommunal sektor. Övriga utgörs av studenter och pensionärer.

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.

Rätt lön genom livet

Nyexad, senior eller mitt i karriären? Här har vi samlat råd och stöd kring allt ifrån lön och anställningsavtal till föräldraledighet och pension beroende på var i yrkeslivet du befinner dig.

Rätt lön som nyexadRätt lön i början av karriärenRätt lön mitt i livetRätt lön som senior

Mer om lön

Hur får man upp sin lön och vilka jobbförmåner kan man egentligen förhandla om? Här har vi samlat läsbara artiklar om lön.

10 tips för högre lönAllt om lönesamtaletArgumenten för att höja din lön

Vad är rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till vår lönestatistik där du själv kan söka fram din marknadslön eller få personlig rådgivning.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.