Gå till Innehållet

Jämställd föräldraledighet

Fördelningen av föräldraledighet är en av de faktorer som mest påverkar kvinnors livslön då kvinnor generellt tar ut mer föräldraledighet och dagar för vård av sjukt barn, 70 procent jämfört med männens 30 procent.

Kvinnor arbetar deltid i större uträckning

Det finns mycket underlag i forskning som visar att längre frånvaro från arbetslivet på grund av föräldraledighet, vård av sjukt barn och större andel deltidsarbete, påverkar kvinnornas löneutveckling i decennier framåt och då även den framtida pensionen.

Det innebär att livslönen för kvinnor som är akademiker är 3,7 miljoner lägre än mäns. I vissa utbildningsgrupper är skillnaden ännu större, exempelvis har kvinnor som är ekonomer 4 miljoner lägre livslön än män som är ekonomer. * För att åstadkomma en märkbar förändring behöver pappor ta ut en ökad del av föräldraledigheten under barnets första år.

Se till att vara välinformerade när ni ska ta beslut 

Inför beslut kring uttag av föräldraledighet är det klokt att vara välinformerad. Sacos räkneverktyg är en hjälp för att se hur olika fördelning av tiden påverkar. Den som arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har som regel också föräldralön, som är en extra lön för den som är föräldraledig utöver ersättningen från Försäkringskassan. Det är inte alltid så att föräldrar förlorar ekonomiskt på att dela lika på ledigheten.

*Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker, Saco 2021

Vad säger Akavias medlemmar om föräldraskap och karriär?

I en undersökning till medlemmarna ställde vi frågor om föräldraledighet och karriär. Fokus var att ta reda på fördelningen av föräldraledighet och uttag av dagar för vård av sjukt barn och på arbetsgivarens inställning till föräldraledighet.

Korta fakta från undersökningen:

  • 95 procent anser att flexibel arbetstid är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna kombinera föräldraskap och arbete.
  • 62 procent upplever att arbetsgivaren har en positiv inställning till föräldraledighet.
  • 4 procent upplever att såväl arbetsgivaren som närmsta chef har en negativ inställning till föräldraledighet.
  • Bland kommunikatörerna upplever dubbelt så många, 8 procent, en negativ inställning till föräldraledighet hos arbetsgivaren och närmsta chef.
  • Dubbelt så många kvinnor, 20 procent mot männens 10 procent, upplever att föräldraledigheten påvrkat karriären negativt.

Läs mer  i rapporten: Föräldraledighet och karriär – Går det ihop?

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Praktiska råd till dig som ska vara föräldraledig

Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Här förklarar vi vad som gäller och ger dig råd hur du håller kontakten med din arbetsgivare.