Gå till Innehållet

Sexuella trakasserier i arbetslivet

Arbetsgivare har ett stort ansvar att förebygga kränkningar och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Som fackförbund har Akavia en viktig uppgift att agera blåslampa så att frågan inte glöms bort. Akavia ska även hjälpa lokalfackliga och skyddsombud i arbetet att påverka arbetsgivare att följa lagen.

Stort problem i arbetslivet

Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort problem i arbetslivet. Bland kvinnor yngre än 30 år uppger så många som 10 procent att de ofta blir sexuellt trakasserade, enligt Akavias medlemsundersökning som gjordes i maj 2020. Att medarbetare, konsulter och inhyrda utsätts för trakasserier och kränkningar är bekymmersamt därför att det både påverkar den enskilda individen och kan få konsekvenser för en hel arbetsplats.

I grunden är det både ett jämställdhetsproblem och ett demokratiproblem. Att kunna vara sig själv på jobbet, att slippa vara orolig och rädd och att slippa lägga energi och tid på att freda sig, är en rättighet.

Till undersökningen: Var tionde kvinna under trettio utsätts för sexuella trakasserier

Akavia välkomnar vassare diskrimineringslag

Akavia ser positivt på att diskrimineringslagen, som bland annat ska förhindra sexuella trakasserier, blir hårdare. Akavia vill även att aktiva åtgärder mot diskriminering ska regleras i kollektivavtal.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Råd och stöd

Om diskrimineringslagen

Det är viktigt att förstå vad diskrimineringslagen innebär för att skapa ett arbetsliv där alla har samma rättigheter och möjligheter. Utöka din kunskap här.

Definition sexuella trakasserier

Ta del av råd och stöd gällande vad du kan göra om du blivit utsatt för sexuella trakasserier och se vilken skyldighet din arbetsgivare har enligt lag.