Gå till Innehållet

Tjänstepension i privat sektor

Den vanligaste tjänstepensionen inom den privata sektorn kallas ITP, men det finns flera andra tjänstepensionsavtal som du kan omfattas av.

Övriga kollektivavtalade tjänstepensioner inom den privata sektorn

För dig som jobbar inom privat sektor finns det olika tjänstepensionslösningar beroende på vilken arbetsgivare du har.

ITP – Tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän är den vanligaste tjänstepensionen i denna sektor.

Avtalats rådgivningstjänst ger dig råd om tjänstepensionen ITP, anpassade för just dig. I tjänsten får du hjälp att fatta beslut om dina placeringar, så att du får ut så mycket som möjligt när du går i pension. Du får också hjälp att anpassa de valbara försäkringar som ingår i tjänstepensionen.

Rådgivningstjänsten kostar ingenting att använda och är till för privatanställda tjänstemän med ITP. Syftet är helt enkelt att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension.

Bakom rådgivningstjänsten står Avtalat som har bildats gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalats uppdrag är att informera både dig som anställd och företagen om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet. Det är samma tjänst som du tidigare har kunnat använda hos PTK, och råden är helt kostnadsfria och lika pålitliga som innan.

Övriga tjänstepensioner inom den privata sektorn

BTP – tjänstepension inom bank- och finanssektorn.

Indelad i BTP 1 och BTP2. Mer information hittar du hos PRI, Valcentralen eller hos din arbetsgivare.

FTP – tjänstepension i försäkringsbranschen. Indelad i FTP 1 och FTP2. Mer information hittar du hos Valcentralen eller FAO (Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation).

KTP – PTK-Fremia (civilsamhälle, idéburna och kooperativa företag). Indelad i KTP 1 och KTP 2. Mer information hittar du hos Folksam, Avtalat eller Fremia.

KTP – Folksam Akademikerförbunden-Fremia inklusive TCO-LO Rättsskydd. KTP 1 Folksam och KTP 2 Folksam. Mer information hittar du hos Folksam.

Fremia – Handels. Mer information hittar du hos Folksam.

Pension utan kollektivavtal

Tjänstepension som inte är kollektivavtalad

Tjänstepension som inte är kollektivavtalad kan antingen grunda sig på ett enskilt avtal mellan dig och din arbetsgivare eller som en ensidigt utgiven förmån av arbetsgivaren. I det senare fallet hänvisas ofta till en personalhandbok där en tjänstepensionspolicy ingår. Att en förmån är ensidigt utgiven betyder att arbetsgivaren självständigt beslutar att betala tjänstepensionspremier och riskförsäkringar till dig som anställd. Akavia kan inte påverka sådana tjänstepensionspolicyer. 

En av fem privatanställda tjänstemän arbetar på företag utan kollektivavtal. Tillhör du en av dem riskerar du att få flera tusen kronor lägre pension per månad än anställda med kollektivavtalad tjänstepension. Oftast är avgifterna högre i de icke-kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna. Skillnaden är så stor att man kan säga att kollektivavtalad tjänstepension är originalet och alternativen är dåliga plagiat.

Läs mer om vad du som anställd ska uppmärksamma om du arbetar hos en arbetsgivare som erbjuder en ensidigt utgiven tjänstepension i PKT och Alectas rapport Pensionsplagiaten.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan