Gå till Innehållet

Flexpension

Du som har kollektivavtal har med stor sannolikhet tillgång till flexpension. Det beror dock på vilken sektor och vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom, läs mer för att lära dig vad det kan vara.

Flexpension - vad är det?

Flexpension

Flexpension, ålderspension flex eller deltidspension som den också kan kallas, innebär en extra avsättning till den kollektivavtalade tjänstepensionen. Inom vissa kollektivavtal kan den ge en möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Flexpension finns i nästan samtliga kollektivavtal men olika kollektivavtal har kommit olika långt när det gäller det extra tillskottet till tjänstepensionen.

Statlig sektor

Du som är statligt anställd har möjlighet att ansöka om att gå ner i tid de sista åren före pension. Olika regler gäller för dig som är född 1966 eller senare och dig som är född 1965 och tidigare.

Född 1966 eller senare

För dig som är född 1966 eller senare betalar arbetsgivaren in 1,5 procent av din lön till Ålderspension flex (ibland kallad Kåpan Flex). Du kan antingen använda Ålderspension flex för att gå ner i arbetstid de sista åren (efter överenskommelse med din arbetsgivare) eller ta ut den när du går i pension.

Du kan tidigast börja ta ut Ålderspension flex från 63 års ålder. 

Se ytterligare information hos Kåpan Pensioner.

Född 1965 och tidigare

För dig som är född 1965 och tidigare finns även en möjlighet till delpension från det att du fyller 61 år. Det är din arbetsgivare som beslutar om du kan få delpension. Ansökan görs hos din arbetsgivare, och delpension kan beviljas från 61 till 65 års ålder. För dig som är född 1965 och tidigare betalar arbetsgivaren in 0,5 % av din lön till Ålderspension flex.

Se ytterligare information på SPV (Statens tjänstepensionsverk).

Kommun och region

Du och din arbetsgivare kan komma överens om en så kallad särskild avtalspension (delpension). Särskild avtalspension kan vara både hel eller partiell. Att få särskild avtalspension beviljad är ingen rättighet, men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om särskild avtalspension.

Du och din arbetsgivare kan fritt komma överens om vad som ska gälla. Det ni ska komma överens om är

  • delpensionens omfattning (hel eller delvis)
  • från vilken tidpunkt
  • fram till när. Längst till och med den månad då du fyller 67 år (om du omfattas av KAP-KL. Om du omfattas av AKAP-KL längst till och med du fyllt i 32 a § LAS angiven ålder (68 år från 2020).)
  • delpensionsnivå, det vill säga hur stor kompensation du får för lönebortfallet som uppstår med anledning av arbetstidsminskningen
  • om den avgiftsbestämda ålderspensionen ska slutbetalas eller inte
  • om din delpension ska samordnas med andra förvärvsinkomster som du kan tänkas få under samma period.

Läs mer på Afa Försäkring

Privat sektor

Flexpension innebär att du kan ansöka om att trappa ned arbetstiden i slutet av yrkeslivet.

Du bör dock vara medveten om att minskad arbetstid kan påverka vissa försäkringar. Exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet beräknas ersättningen på den lägre lönen.

För att ta reda på om just du omfattas av flexpension och hur den lösningen i så fall ser ut, är det enklast att vända sig till din arbetsgivare direkt.

Flexpension innebär en ökad pensionsavsättning, angiven som en procentsats av din pensionsmedförande lön. Den extra pensionen betalas in till din individuella tjänstepension. Tanken är att du ska kunna arbeta färre antal timmar och använda det extra pensionstillskottet som kompensation för den minskade månadslönen. Om du exempelvis omfattas av ITP 2, förmånsbestämd tjänstepension, betalas pensionen in till din ITPK. Om du omfattas av ITP 1 så ökas tjänstepensionsavsättningen månatligen med den angivna procentsatsen till ditt befintliga ITP 1 val.

Flexpension innebär också att du kan ansöka om att trappa ned arbetstiden i slutet av yrkeslivet. Beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av kan det ske från 60 år eller 62 år. Du behöver inte ansöka om att gå ner i arbetstid om du inte vill. Det extra tillskottet som har betalats in till tjänstepensionen är dina oavsett.

Olika kollektivavtal har olika regelverk för att nyttja möjligheten att arbeta färre timmar. De flesta kollektivavtal anger möjlighet att åtminstone gå ner och arbeta 80 procent eller att du kommer överens med din arbetsgivare om annan lösning. Arbetsgivaren har dock rätt att avslå din ansökan om att gå ner i arbetstid om det skulle innebära betydande störningar i verksamheten. Kontakta i så fall Akademikerföreningen på din arbetsplats eller Akavias Rådgivning för förhandling med arbetsgivaren. Vill du gå ner i arbetstid så titta i kollektivavtalet om det finns någon skrivning om flex- eller deltidspension. Om du har svårt att tolka avtalet, kontakta Akavias Rådgivning.

Inom tjänstesektorn finns det vissa individuella valmöjligheter för de anställda som i korthet går ut på att det under bestämda förutsättningar går att avstå från flexpensionsavsättningen om arbetsgivaren tillåter det. Den fasta kontanta lönen höjs i så fall med ett värde motsvarande den aktuella kollektiva avsättningsnivån. Vid framtida avsättningar är dock den som avstått, inte garanterad någon ytterligare höjning av den kontanta lönen.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Läs mer om privat pensionssparande

Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan du även ha ett privat sparande för att trygga tiden efter arbetslivet. Här kan du läsa om alternativen och vad som är viktigt att tänka på.

Din tjänstepension

Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt med dig som anställd.