Så ser arbetsmarknaden ut för nyexaminerade

I Akavias rapport "Efter examen 2021" får du fördjupad kunskap om vilka vägar som leder till första jobbet och hur löneläget ser ut för nyexaminerade akademiker.

Rapport: Efter examen 2021

Hur ser den akademiska vägen ut i början av karriären? I rapporten Efter examen 2021 hittar du svaren och får fördjupad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut för akademiker.

I rapporten finns också djupgående statistik för Akavias professioner; ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Till rapporten

Fakta

Arbetsmarknadsundersökningen Efter examen gjordes under perioden februari – april 2021. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och har tagit examen under perioden september 2019 – augusti 2020. 2157 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 28 procent.

RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN

 • 74 procent av de nyexaminerade akademikerna har en hel- eller deltidsanställning, är tjänstlediga eller är egenföretagare
 • 39 procent får sitt första arbete med relevans för utbildningen före avslutade studier
 • 23 procent fick kännedom om sitt nuvarande arbete via kontakter
 • 34 procent hade praktik under utbildningen
 • 49 procent hade ett extrajobb under utbildningen med relevans för sitt nuvarande arbete
 • För 59 procent är stimulerande arbetsuppgifter viktigast när man söker jobb

Så tycker Akavia

 • Det är viktigt att unga akademiker snabbt får arbete med relevans för utbildningen
 • Praktik inom ramen för utbildningen måste bli vanligare
 • Samarbetet mellan akademin och arbetslivet måste vara tillräcklig och relevant
 • Svenska högskolor och universitet bör följa upp och föra statistik över vart deras alumner tagit vägen efter studierna
 • Statliga myndigheter ska åläggas att anställa studentmedarbetare. De särskilda avtal som finns för studentmedarbetare bör användas mer
 • Akademikerpraktik bör införas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Arbetslivsanknytningen under studierna – avgörande för första jobbet

Lärosätena som är bäst på arbetslivsanknytning

Praktik har visat sig vara ett effektivt sätt för studenter att knyta viktig kontakt med arbetslivet och samla arbetslivserfarenhet. Ändå verkar det långt ifrån självklart att högskolor och universitet erbjuder praktik inom ramen för sina utbildningar. Det visar en fördjupad granskning av resultaten från Akavias undersökning Efter Examen bland medlemmar som tog examen åren 2019−2020.

Medan 60 procent av studenterna på Högskolan i Jönköping svarar att de haft praktik inom ramen för utbildningen är motsvarande siffra för Stockholms och Göteborgs universitet endast 23 procent.

Skillnader råder det även när det gäller lärosätenas information till studenterna om vilka arbeten utbildningen kan leda till. Här hamnar Umeå universitet i topp medan Malmö högskola hamnar på sista plats. Umeå universitet är också bäst när det gäller utbildningens anpassning till krav som ställs på arbetsmarknaden.

När det gäller underlättandet i kontakten med arbetslivet utmärker sig Örebro universitet som bäst i klassen.

Resultat från undersökningen:

I nedanstående tabeller visas topplistor över de högskolor och universitet där antalet respondenter har varit så många att svaren går att använda för att dra en slutsats.

Har du haft praktik inom ramen för utbildningen?

Högskolan i Jönköping

60%

Karlstads universitet

44%

Umeå universitet

44%

Lunds universitet

44%

Örebro universitet

42%

Linnéuniversitetet

41%

Uppsala universitet

37 %

Mälardalens universitet

35 %

Malmö universitet

27 %

Göteborgs universitet

23 %

Stockholms universitet

23 %

Du upplever att du via din högskola/ditt universitet fick tillräcklig information om vilka arbeten som min utbildning kunde leda till.

Umeå universitet

79%

Uppsala universitet

74%

Göteborgs universitet

72%

Karlstads universitet

72%

Örebro universitet

70%

Högskolan i Jönköping

68%

Mälardalens universitet

67%

Linnéuniversitetet

66%

Lunds universitet

65%

Stockholms universitet

60%

Malmö universitet

59%

Du upplever att din utbildning var anpassad utifrån de krav som ställs på arbetsmarknaden.

Umeå universitet

79%

Uppsala universitet

76%

Göteborgs universitet

74%

Örebro universitet

71%

Mälardalens universitet

70%

Karlstads universitet

68%

Linnéuniversitet

64%

Malmö universitet

62%

Högskolan i Jönköping

61%

Stockholms universitet

61%

Lunds universitet

60%

Du upplever att din högskola/ditt universitet underlättade för dig i kontakten med arbetslivet.

Örebro universitet

55%

Göteborgs universitet

54%

Umeå universitet

52%

Lunds universitet

51%

Uppsala universitet

51%

Högskolan i Jönköping

48%

Karlstads universitet

46%

Linnéuniversitet

36%

Stockholms universitet

36%

Malmö universitet

32%

Mälardalens universitet

31%

Siffrorna som redovisas i tabellerna ovan bygger på en fördjupad granskning av rapportens resultat.

Rapport: Efter Examen 2021Rapport: Arbetslivsanknytning inom högre utbildning