Gå till Innehållet

Intervjufrågor för dig som chef

Det bästa rådet inför en anställningsintervju är att du är väl förberedd. Här är frågorna som är vanligt förekommande i chefsrekryteringar.

Så hanterar du intervjufrågorna

Vad är ett bra ledarskap för dig? Hur vill du vara som ledare?

Det är bra att du har tänkt igenom och förmedlar vad som är viktigt för dig i ett ledarskap. Hur gärna du än vill ha jobbet handlar det trots allt om att det ska fungera i längden. För att det ska göra det behöver ni ha samma syn på hur ett bra ledarskap ser ut. Här är det viktigt att utforska hur din ledarstil förhåller sig till din nya arbetsgivares synsätt.

Hur skulle andra beskriva dig som chef och ledare? Vad har du fått för återkoppling på ditt ledarskap?

Hur du är och hur andra uppfattar dig är inte alltid samma sak. Genom att se dig själv genom någon annans ögon kan rekryteraren få en kompletterande bild av dig. Samtidigt får hen en känsla för hur väl du känner dig själv.

Det är bra om du förbereder dig genom att fundera på vilken återkoppling du fått av medarbetare, kollegor och chefer på ditt ledarskap. Sätt gärna de egenskaper du beskriver i tydliga situationer och använd exempel från verkligheten.

Vilka styrkor har du i ditt ledarskap?

Lyft sidor hos dig själv som matchar egenskaper och kompetenser som efterfrågats i annonsen. Innan intervjun bör du noga tänka igenom vad du vill lyfta fram med dig själv. Vilka är dina viktigaste styrkor i den här tjänsten? Vad får dig att sticka ut som kandidat?

Vilka utvecklingsområden har du i ditt ledarskap?

Fundera på vilka områden du jobbar med att utveckla hos dig själv. Hitta en balans, det är viktigt att vara ärlig och våga visa sina brister. eftersom rekryterare vet att alla människor har svagare sidor. Men lyft inte  egenskaper som får rekryteraren att bli osäker på om du verkligen är en bra ledare eller kommer att klara av jobbet.

Hur skapar du en bra sammanhållning i ditt team?

Ge med fördel  exempel på ett team som du varit chef för där sammanhållningen var väldigt bra. Beskriv hur stämningen var, hur samarbetet fungerade och vad ditt bidrag var till att stärka sammanhållningen.  

Beskriv en situation då det funnits motsättningar i ditt team. Hur hanterade du det?

Hur gärna vi än vill är det omöjligt att helt undvika motsättningar och för en arbetsgivare är det intressant att få veta hur du agerar i dessa situationer. Beskriv hur motsättningen såg ut, vad som ledde fram till den och vilken roll du tog för att lösa den.

Beskriv en situation då du lyckades leda ditt team till att uppnå ett viktigt mål.

Visa hur du jobbar för att skapa energi kring mål, hur du engagerar ditt team och hur du leder dina medarbetare mot målet. Det är viktigare att fokusera på arbetet mot målet än själva resultatet.

Hur stöttar du dina medarbetare i deras utveckling?

Beskriv hur du ser på dina medarbetares utveckling och varför det är viktigt för dig att de får möjlighet att utvecklas. Ge gärna exempel på hur du konkret arbetar med utveckling i ditt dagliga arbete genom till exempel. kompetenssamtal, utvecklingsplaner eller återkoppling. Berätta även hur du coachar dina medarbetare i deras långsiktiga karriärutveckling.

Hur ger du dina medarbetare konstruktiv återkoppling?

Som chef kommer du behöva hantera situationer där medarbetare inte levererar eller behöver förändra ett beteende. Fundera därför på en tidigare situation då du behövt ge konstruktiv återkoppling till en medarbetare där budskapet landade väl. Vad var det i ditt agerande som gjorde att medarbetaren tog det bra och dessutom förändrade sitt beteende.

Beskriv en situation då du brast i ditt ledarskap.

I den här frågan får du chansen att visa dig mänsklig och att du lär dig av dina misstag. Att beskriva en situation där du är medveten om att du har agerat fel och att du har reflekterat kring det visar på en självinsikt och viljan att utvecklas.

Om du börjar hos oss, vilka områden skulle du vilja fokusera på?

Visa att du har satt dig in i branschen, verksamheten och rollen. Du kan ge förslag på konkreta förbättringsmöjligheter, samtidigt som det är viktigt att du visar viss ödmjukhet inför en verksamhet du faktiskt inte är helt insatt i. Du ger dessutom arbetsgivaren – och dig själv – en möjlighet att stämma av ifall ni delar samma framtidssyn.

Här har vi listat de 30 vanligaste intervjufrågorna.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

30 vanligaste intervjufrågorna

Det bästa rådet inför en anställningsintervju är att du är väl förberedd. Frågorna du får kan vara svåra att svara på. Därför har vi listat de vanligaste intervjufrågorna här.

Granskning av cv

Optimera ditt jobbsökande och skicka ditt cv på granskning. Baserat på din profil får du personlig feedback från en karriärexpert inom 24 timmar.