Gå till Innehållet

Föräldraledig

Föräldraledighet och karriär är angelägen fråga för Akavia. Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för båda föräldrarna. Det är utvecklande är vara föräldraledig och breddar din kompetens på många sätt. Det ger också en möjlighet att fundera på olika val inför den framtida karriären.

Föräldraledighetslagen

När du blir förälder har du rätt att vara ledig från din anställning, enligt reglerna i föräldraledighetslagen. Läs mer om det innebär här.