Bästa pensionstipsen för din ålder

Hur förbereder du dig för livet efter arbetslivet? Beroende på hur gammal du är finns det olika saker du bör tänka på. Här har Akavias pensionsexperter samlat de bästa pensionstipsen för din ålder.

)

Dags att planera för din pension

25 år

Vid den här perioden kanske du inte funderar så mycket på din pension. Men du kanske skriver på ett anställningsavtal. Då kan det vara bra att kontrollera vilka förmåner som gäller för just dig. Det kan till exempel handla om rätten till sjuklön, föräldralön, övertidsersättning, tjänstepension, gruppförsäkring och rätten till årlig lönerevision. Allt detta kan du vara säker på om arbetsgivaren har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal behöver ditt anställningsavtal kompensera för det. 

35 år

Även om pensionen känns avlägsen är det dags att planera framåt. Tjänstepensionen bygger på hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv. Om du minskar din arbetstid under till exempel föräldraledighet kan tjänstepensionen minska och tvärtom. Tjänstepension är uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension. 

45 år

Nu är det dags att maxa pensionen. För att få så hög pension som möjligt så är det bästa att jobba heltid länge och ha tjänstepension från din arbetsgivare, helst kollektivavtalad. Du kan även fundera på om du ska löneväxla för att höja din pension. Tänk på att det är lön före växlingen som ska ligga till grund för lönerevisionen. Var medveten om att såväl statliga som kollektivavtalade ersättningar kan påverkas, liksom en eventuell inkomstförsäkring. Fundera över din risknivå när det gäller placeringar av din allmänna pension och tjänstepension. Var medveten om att de förvalda placeringarna är bra och billiga alternativ.