Gå till Innehållet

Det behöver du veta innan du säger upp dig

Få koll på vad som gäller för uppsägningstid, a-kassa och inkomstförsäkring om du säger upp dig från tillsvidareanställning, visstids- eller provanställning.

Innehåll på sidan

Om jag säger upp mig själv

Funderar du på att säga upp dig är det några saker du bör tänka på. Till exempel uppsägningstid, konkurrensklausuler, bonus, provision, a-kassa och inkomstförsäkring.

Kontakta oss innan du fattar ditt beslut, så ger vi dig personlig rådgivning utifrån din situation. Är du inte medlem än, läs mer om vad som ingår i medlemskapet.

Uppsägningstid om jag säger upp mig från en tillsvidareanställning

Din uppsägningstid styrs av din anställningsform, lagen om anställningsskydd (LAS), kollektivavtal och vad som anges i ditt anställningsavtal.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är det vanligt att uppsägningstiden är mellan en och tre månader när du säger upp dig själv. Däremot kan uppsägningstiden variera beroende på hur länge du varit anställd. Enligt många kollektivavtal är det även möjligt att du och din arbetsgivare kan komma överens om uppsägningstiden i ditt anställningsavtal. Kontrollera därför både ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal för att se vilken uppsägningstid som gäller.

Om din arbetsplats inte har kollektivavtal har du enligt LAS en månads uppsägningstid när du säger upp dig själv, oavsett ålder eller hur länge du varit anställd. Däremot kan du och din arbetsgivare komma överens om andra villkor i ditt anställningsavtal.

Uppsägningstid när du säger upp dig själv – med eller utan kollektivavtal

Se upp för konkurrensklausuler

Genom en konkurrensklausul kan din arbetsgivare begränsa dina möjligheter att till exempel ta anställning hos en konkurrent. Var observant med villkoren i ditt anställningsavtal och kontakta gärna medlemsrådgivning i samband med att du ska skriva på ett avtal.

Vad händer med bonus eller provision när jag säger upp mig själv

Det finns inget enhetligt system för att reglera rörlig lön och därför ser reglerna kring utbetalning vid uppsägning se olika ut. Däremot är det vanligt att rörliga lönedelar betalas ut vid ett specifikt tillfälle på året eller i efterhand. Därför är det viktigt att du vet vad som gäller vid utbetalning av rörlig lön innan du säger upp dig. Då hinner du ta ställning till hur du vill göra och undvika att det uppstår oenighet med din arbetsgivare.

Om du är medlem i Akavia kan du alltid kontakta oss för att få råd och klargöra vad som gäller för dig.

Semester när jag säger upp mig

Här kan du läsa om dina semesterrättigheter när du säger upp dig.

Ersättning när du säger upp dig själv

A-kassa vid egen uppsägning

Om du säger upp dig blir du som regel avstängd från din rätt till ersättning från a-kassan i 45 dagar. Om du blir avstängd i 45 dagar betalas ersättningen ut efter två obligatoriska karensdagar. De 45 dagarna och de två karensdagarna dras inte av från den 300 dagar långa ersättningsperioden.

Det kan dock finnas skäl som medför att du kan undvika avstängning hos a-kassan. Kontakta Akademikernas a-kassa för att få svar på vad som gäller när du säger upp dig själv.

Mer information om ersättning från Akademikernas a-kassa när du säger upp dig själv

Inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Om du säger upp dig och därmed avslutar din anställning på egen begäran får du vanligtvis ingen ersättning från din inkomstförsäkring. Ersättningen från Akademikernas a-kassa betalas däremot ut efter 45 avstängningsdagar, om du är medlem där.

Det finns dock situationer där du kan vara tvungen att avsluta din anställning och därför reder alltid a-kassan ut om du anses ha giltig anledning att lämna anställningen. Kontakta Akademikernas a-kassa och prata med dem innan du säger upp dig.

Om a-kassan beslutar att du har en giltig anledning att säga upp dig kommer inkomstförsäkringen följa det beslutet och betala ut ersättning till dig.

Anledningar som behöver styrkas med intyg enligt Akademikernas a-kassa är bland annat om du:

  • Inte får din lön utbetald av din arbetsgivare enligt överenskommelse.
  • Har läkarintyg på att du blir sjuk av ditt arbete och inte kan bli omplacerad av arbetsgivaren. Läkarintyget ska vara utfärdat innan du sagt upp dig.
  • Utsätts för mobbing eller trakasserier som trots insatser på arbetsplatsen (till exempel genom omplacering) inte har upphört.

Se alla skäl för att slippa avstängning och vilka intyg som krävs vid egen uppsägning hos Akademikernas a-kassa.

Fler frågor och svar om Akavias inkomstförsäkring

Att säga upp sig från en provanställning

Om du har en provanställning och vill avsluta den i förtid, eller inte vill att den övergår i en tillsvidareanställning, bör du skriftligen informera din arbetsgivare om att du vill sluta.

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan uppsägningstiden vid provanställning regleras där. Om din arbetsplats inte har kollektivavtal finns det ingen uppsägningstid som du behöver ta hänsyn till, oavsett vad som anges i ditt anställningsavtal. Kontrollera med medlemsrådgivningen om vad som gäller vad som gäller för dig.

Att säga upp sig med omedelbar verkan

Det är bara under vissa omständigheter det går att lämna en anställning med omedelbar verkan, och därmed häva ditt anställningsavtal. För att kunna säga upp sig med omedelbar verkan krävs att din arbetsgivare grovt åsidosatt sina åtaganden mot dig i anställningen. Det kan vara svårt att veta vad som ska anses vara ett grovt åsidosättande men till exempel kan det var att din arbetsgivare inte har betalat ut din lön under en period.

Det får stora konsekvenser att säga upp sig med omedelbar verkan, eller med andra ord häva din anställning. Kontakta oss för att få arbetsrättsligt stöd och rådgivning utifrån din situation innan du tar ditt beslut.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Har du fler frågor om egen uppsägning?

Medlemsrådgivning

Få professionella råd gällande din utveckling i karriären och stöd att hantera svåra situationer på jobbet.

Hur du säger upp dig – steg för steg

När du bestämt dig för att säga upp dig är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Ta del av sju råd om egen uppsägning som tar dig vidare.