Gå till Innehållet

Så gör du om arbetsgivaren inte betalar ut lönen

Har din arbetsgivare inte betalat ut din lön? Då är det viktigt att agera snabbt och ta upp frågan med din arbetsgivare för att få klarhet i varför du inte har fått din lön.

Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön

Kontakta din arbetsgivare först

Det viktigaste är att agera snabbt och prata med din arbetsgivare direkt om varför du inte har fått din lön utbetald. 

Lönefordran

Om du inte får din lön kan det vara ett tecken på att företaget har dålig ekonomi och kanske riskerar att gå i konkurs. Vid konkurs har du rätt att få din lönefordran betald genom den statliga lönegarantin. En lönefordran är din rätt att få ut din lön och andra ersättningar som du och arbetsgivaren har kommit överens om. Lönefordran kan grunda sig på lag, exempelvis semesterersättning, kollektivavtal eller anställningsavtal.

Det är konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören som avgör om din lönefordran omfattas av den statliga lönegarantin. Lönegarantin är begränsad i omfattning, under 2024 är maxbeloppet 229 200 kronor.

Vad du bör göra direkt vid en konkurs:

 • Skriv in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, särskilt om du är arbetsbefriad. Detta är ett villkor för att få ta del av den statliga lönegarantin.
 • Ta kontakt med konkursförvaltaren eller rekonstruktören och fråga vad som gäller avseende fortsatt arbete, arbetsbefrielse och liknande.
 • Stäm av med konkursförvaltaren så att du har tillgång till alla nödvändiga uppgifter som behövs för att beräkna lön/semesterersättning och liknande. Meddela förvaltaren om du har andra fordringar som tidigare förfallit till betalning, till exempel utebliven lön för tidigare månader.
 • Skicka kopior av anställningsbevis och lönespecifikationer om förvaltaren begär det.
 • Försök att ta ut sparad semester om det finns risk att företaget går i konkurs. Vid konkurs kan du inte räkna med att få full ersättning för sparad semester från den statliga lönegarantin.
 • Överväg om du ska frånträda din anställning om dina lönefordringar har slagit i lönegarantitaket.
 • Tänk på att även kontrollera att arbetsgivaren betalar in skatt (det gör du genom att kontakta Skatteverket). Om ditt ärende skulle hamna i domstol och din arbetsgivare inte har betalat in skatt kan du själv behöva betala den.

När du söker hjälp hos Akavia

Om du har fått ett beslut om lönegaranti från konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören, som du vill ha hjälp att överklaga kan du som medlem få rättshjälp av Akavia.

När du söker hjälp hos Akavia behöver vi information från dig. Förbered dig genom att ha anställningsavtal, dina tre senaste lönespecifikationer, tidrapporter och besked om insättning på bankkontot tillgängligt. Ladda upp detta underlag via Mina sidor, se instruktion nedan.

Gör såhär:

 1. Logga in på Mina sidor och skapa ett ärende under fliken Kontakta Akavia/Mina ärenden.
 2. Välja "Anställning och lön" i dropdownmenyn och beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt i formuläret.
 3. Tryck på Nästa och infoga dina filer eller dra in dem i fältet för filuppladdning och avsluta med att trycka på Slutför.
 4. Nu är ditt ärende skapat och hamnar i listan "Mina medlemsärenden". 
 5. Vill du lägga till information gör du det via Ny kommentar på det aktuella ärendet.

Kravbrev och betalningsuppmaning

Akavia sammanställer normalt ett kravbrev som skickas till din arbetsgivare. Om arbetsgivaren bestrider kravet kan vi begära en tvisteförhandling. Om vi inte kommer överens vid förhandlingen kan Akavia eventuellt väcka talan i domstol, förutsatt att förbundet beviljar dig rättshjälp.

Här kan du läsa om förutsättningar för rättshjälp

Om arbetsgivaren istället för att bestrida kravet uppger att det saknas pengar för att kunna betala, eller om vi inte får något svar på kravbrevet, är nästa steg att skicka en så kallad betalningsuppmaning. Uppmaningen innehåller information till arbetsgivaren om att nästa steg är en konkursansökan, om vi inte får svar eller utbetalning av din lön inom en vecka. 

För att kunna ansöka om konkurs krävs att arbetsgivaren fått ta del av betalningsuppmaningen. Delgivning hanteras av ett externt delgivningsföretag som Akavia anlitar. En delgiven betalningsuppmaning är ett bevis för att företaget har dålig ekonomi. En ansökan om konkurs är en allvarlig åtgärd och därför hanterar vi betalningsuppmaningar om konkurshot med extra stor omsorg. Det är viktigt att kraven är korrekta och att vi kan bevisa din fordran.  

Om en arbetsgivare är svår att nå kan det ta flera veckor eller ännu längre tid innan din betalningsuppmaning delges.

Vad kan du göra?

Om processen med att få tag på din arbetsgivare drar ut på tiden kan du själv kontakta Akademikernas a-kassa för att kontrollera vilka förutsättningar till ersättning du har rätt till. Som arbetstagare har du som huvudregel rätt att omedelbart frånträda anställningen om du inte får någon lön se 4 § LAS.

Få personlig rådgivning

Som medlem kan du får personliga råd och stöd utifrån din situation. Du väljer själv om du vill kontakta oss via telefon eller kontaktformulär.

Våra förhandlare och rådgivare är experter på:

 • Arbetsrätt
 • Lönefrågor
 • Din profession på arbetsmarknaden
Kontakta rådgivningen

Stöd för dig som är medlem

Medlemsrådgivning

Få professionella råd gällande din utveckling i karriären och stöd att hantera svåra situationer på jobbet.

Förhandlingshjälp

Stöd i förhandling från erfarna förhandlare/rådgivare som är specialister på arbetsrättsliga frågor.