Gå till Innehållet

Framtidens arbetsmarknad

Akademiker skapar genom sitt arbete värden som gör Sverige konkurrenskraftigt. Akavia arbetar för att medlemmarnas kunskaper och kompetenser ska bidra till samhällets bästa och att varje individ får utväxling på sin utbildning.

Nyheter

Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Nya arbeten och uppgifter växer fram. Den digitala utvecklingen gör att många fler kan arbeta på distans och kommer att fortsätta att göra det. Det får konsekvenser för kontorens utformning, ledarskapet och hur arbetsmiljön värnas.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan