Gå till Innehållet

Frågor vi driver

Akavia driver frågor inom flera olika områden som berör våra medlemmar. Här kan du läsa mer om arbetet samt hitta det senaste inom respektive område.

Så jobbar vi med frågorna vi driver

Akavia är partipolitiskt obundet och det näst största förbundet inom Saco. Vår storlek ger oss en stark röst för våra medlemsgrupper både som part på arbetsmarknaden samtliga sektorer och i samhällsdebatten. Genom politisk påverkan och opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmars betydelse för samhällsutvecklingen och driver frågor som är viktiga för våra medlemmar genom studietiden och hela yrkeslivet.

Hur vi jobbar med frågorna

Akavias opinionsbildning utgår från våra värderingar och förbundspolistiks plattform. Vi står i kontinuerlig dialog med våra engagerade förtroendevalda och medlemmar och vet vilka utmaningar och möjligheter våra professioner står inför. Genom att kombinera hög kompetens med stor erfarenhet, nytänkande och handlingskraft påverkar vi politiken och den offentliga debatten.

Vi tror på att kombinera vår samlade kunskap och erfarenhet med modet att ständigt söka nya kunskaper och insikter. Vi är kunniga, nytänkande och ser till varje individs bästa. Vi når framgång för våra idéer och vår fackliga politik genom att vara en konstruktiv samtalspart som med ett lösningsfokuserat förhållningssätt gör skillnad för varje medlem.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan