Gå till Innehållet

Innan du skriver på ett nytt anställningsavtal

Anställningsavtal kan kännas komplicerat. Här har vi samlat 7 viktiga delar att se över innan du skriver på – både när du byter jobb eller roll internt.

Vikten av att skriva anställningsavtal

Enligt avtalsrätten är ett muntligt anställningsavtal bindande. Däremot är det svårt att bevisa vad du och en arbetsgivare kommit överens om ifall det inte finns ett skriftligt avtal. För att säkerställa vad som gäller under din anställning och undvika missförstånd eller eventuella tvister bör du alltid ha ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknat av både dig och arbetsgivaren innan du påbörjar din anställning. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och arbetsgivaren bör det framgå i anställningsavtalet att den avgörs av allmän domstol (tingsrätt eller arbetsdomstolen). Avtal där det framgår att tvister ska avgöras av skiljemän bör undvikas.

Innan du skriver på anställningsavtalet

Dessa 7 saker är extra viktiga att tänka igenom innan du väljer att skriva på ett anställningsavtal:

 1. Säkerställ att det finns ett kollektivavtal

  Det är endast en liten del av det du tar för givet på en arbetsplats som regleras av lagar till exempel rätten till fem veckors semester per år. En stor del regleras i kollektivavtal som exempelvis rätten till tjänstepension, lönerevision, övertidsersättning och att få lönen utbetald den 25 varje månad. Kollektivavtalen förhandlas fram mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, men det finns inget krav för en arbetsgivare att ansluta sig till ett kollektivavtal. Fördelen med att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal är att du automatiskt får ett grundpaket med villkor som du inte behöver förhandla fram själv. Något av det första du bör göra är därför att fråga din nya arbetsgivare om de har kollektivavtal.

  Tips: 5 saker att förhandla om ifall arbetsgivaren inte har kollektivavtal
 2. Se upp för konkurrensklausuler

  Idag är det vanligt med så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal inom vissa branscher. En sådan bestämmelse innebär att du under en period efter att anställningen eller uppdraget tar slut inte får jobba för en konkurrent inom samma bransch eller själv starta en konkurrerande verksamhet. Eftersom det påverkar din möjlighet till framtida anställningar avråder vi från att skriva på avtal med konkurrensklausuler. Om du har blivit erbjuden ett anställningsavtal med en konkurrensklausul – kontakta oss för att få expertråd från erfarna förhandlare och rådgivare utifrån din situation.
 3. Se upp för klausuler med vite

  Det blir allt vanligare att arbetsgivare som inte har kollektivavtal vill inkludera regler i anställningsavtalet som innebär att du ska betala ett i förväg bestämt belopp, ett så kallat vite eller schablonbelopp, om arbetsgivaren anser att du brutit mot avtalet eller gjort andra fel. Vi avråder bestämt från att gå med på sådana villkor. Det medför att arbetsgivaren får ett onödigt övertag vid en eventuell tvist.
 4. Fundera över om du är nöjd med villkoren

  Många missar möjligheten att förhandla om innehållet i anställningsavtalet. Vilka delar som är förhandlingsbara beror delvis på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att både du och din chef når en överenskommelse som båda är nöjda med. Om du inte är nöjd med lönen du blivit erbjuden kan du i stället föreslå extra förmåner som till exempel extra semesterdagar, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag eller rikskort.
 5. Fundera på om du är nöjd med lönen

  Lön är inte allt. Men beroende på villkoren och om det finns kollektivavtal i din framtida anställning, är det viktigt att fråga sig om du är nöjd med lönen i relation till helheten. Ta del av tips om löneförhandling inför ett nytt jobb, använd vår lönestatistik och lönerådgivning som ingår i ditt medlemskap innan du skriver på ett nytt anställningsavtal.
 6. Stressa inte

  Många tror att man måste skriva under anställningsavtalet direkt när man får det, ofta under sittande möte. Vi avråder dig dock från det eftersom avtalet är bindande för bägge parter. Om du inte är uppmärksam riskerar du att bli bunden av dåliga eller orimliga villkor som är svåra att förhandla bort. Vår rekommendation är att du tar hem avtalet och läser igenom det ordentligt. Vänd dig i första hand till din blivande chef om det är något som är otydligt eller svårt att förstå.
 7. Använd dig av experter på arbetsrätt och avtalsrätt

  Även en person som är van att hantera anställningsavtal kan ha mycket att vinna på att stämma av avtalsförslaget med en specialist. Låt en av våra erfarna förhandlare gå igenom anställningsavtalet innan du skriver på – antingen genom att skicka in ditt avtal för granskning eller kontakta oss för personlig rådgivning.

Är du inte medlem i Akavia? Läs mer om medlemskapet här.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Det är viktigt att veta vad som gäller för att vara trygg i din anställning. Få koll på vad som bör vara med i ett anställningsavtal med vår checklista.

Om konkurrensklausuler

Det är viktigt att förstå hur regler om konkurrens påverkar din anställning, även efter du sagt upp dig. Få mer kunskap om vad en konkurrensklausul, kundskyddsklausul, värvningsförbud och lojalitetsplikt faktiskt innebär.