Gå till Innehållet

I medborgarnas tjänst

Akavias medlemmar är välutbildade akademiker på strategiska positioner inom den svenska offentliga förvaltningen. De arbetar inom rättsväsendet, på myndigheter eller inom kommun och region. Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst.

 • Debatt: Akavia säger nej till återinfört tjänstemannaansvar

  Enligt Tidöavtalet ska regeringen införa tjänstemannaansvar för myndighetsanställda. Men förslaget riskerar att skapa en osäkerhetskultur där medarbetare inte vågar fatta beslut. Det skriver företrädare för Akavia på Dagens Samhälles debattsida.

 • Forensisk kompetens fattas: Akavia välkomnar Brå:s slutsatser

  Brottsförebyggande rådets rapport om polisens forensiska verksamhet som presenterades i veckan, pekar på stora utmaningar i Polismyndighetens arbete med att hantera kriminaliteten. Akavia och Saco-S vid polismyndigheten, som organiserar många med akademisk examen inom Polismyndigheten, delar den oro som Brå skriver om.

 • Akavia välkomnar Riksrevisionens granskning av hot och våld

  Riksrevisionen föreslår bland annat att lagstiftningen kan behöva ses över för att minska enskilda myndighetsanställdas utsatthet för trakasserier, hot och våld. "Akavia välkomnar förslagen. Bättre skydd är något som länge efterfrågats av våra medlemmar", säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

 • Offentliganställda otrygga med att påtala oegentligheter

  22/08/31 Många av Akavias medlemmar inom offentlig sektor är stolta över sitt arbete. Men 52 procent av medlemmarna är inte trygga med att påtala oegentligheter till media. Det visar en undersökning genomförd av Akavia. "Det är oroväckande", säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts-och förvaltningspolitik på Akavia.

 • Debatten om polisen måste ändra fokus

  22/06/23 Just nu är polisen ett stort ämne i samhällsdebatten. Akavia välkomnar diskussionen men uppmanar alla att fokusera på hur myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Parallellt stöttar vi dig som är medlem i Akavia och arbetar på Polismyndigheten, så att du har förutsättningar att bidra och må bra på arbetet.

För en rättsäker, effektiv och kvalitativ offentlig sektor

Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst. Vi påverkar utvecklingen av offentlig sektor på olika nivåer och med olika verktyg som facklig part.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan