För en rättsäker, effektiv och kvalitativ offentlig sektor

Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst. Vi påverkar utvecklingen av offentlig sektor på olika nivåer och med olika verktyg som facklig part.

BLI MEDLEM

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.